Skip to content Skip to footer

Wie wij zijn

OVER ONS

Public Affairs & strategisch communicatiebureau

SINDS 2009

Wij geloven in wederzijds gewin

Wij helpen organisaties aan een goed verhaal. Een verhaal met oog voor maatschappelijke relevantie. Zo versterken we de positie van de organisatie. En zo helpen we ook de wereld een beetje beter te maken.

IvCB (Impact via Communicatie & Belangenbehartiging) is in 2009 opgericht door Kevin Zuidhof, voormalig plv. Directeur Corporate Communications van KPN en voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA), met de overtuiging dat er voor organisaties meer rendement met Public Affairs en Stakeholdermanagement te realiseren is. Bovendien wilde hij inspelen op de vraag van een groot aantal organisaties om op strategisch niveau over de Public Strategy geadviseerd te worden.

IvCB is specialist in Public Affairs, Stakeholdermanagement en Public Strategy. Wij adviseren u over te voeren strategie richting de politiek, overheid, maatschappelijke organisaties, media en de samenleving om uw doelstellingen te realiseren.

In de uitvoering zorgen wij voor een effectieve belangenbehartiging met duurzaam resultaat en dragen we bij aan een versterking van de positie en autoriteit van uw organisatie. Daarbij kunnen we bogen op een fijnmazig netwerk, jarenlange ervaring, creativiteit en sectorkennis. Vanuit de samenwerking met FTI Consulting als Gold Affiliate partner beschikt IvCB over een sterk internationaal netwerk in onder andere Brussel, Berlijn, Londen en New York. IvCB is gevestigd in het centrum van Den Haag in de nabijheid van het parlement en de ministeries.

Video afspelen

De opdrachtgevers van IvCB

IvCB werkt voor opdrachtgevers binnen een groot aantal verschillende sectoren. Daarbij hebben wij gespecialiseerde kennis opgebouwd binnen de thema’s zorg, mobiliteit, duurzaamheid, technologie, energie, financiën, zakelijke dienstverlening, ruimtelijke ordening, onroerend goed en chemie. Onder onze klanten bevinden zich zowel multinationals, overheden en brancheorganisaties, als ambitieuze organisaties die op het punt staan de markt te veroveren of NGO’s die de wereld willen veranderen.

Ons team

Wij kijken verder
dan het ogenschijnlijke

Kevin Zuidhof

Oprichter en directeur

Kees van Oosten

Associate senior adviseur

Ida Haisma

Associate senior adviseur

Fons Cazius

Senior adviseur

Lillian Bennink

Associate adviseur

Patrick de Leede

Associate partner

Jolanda van Zwieten

Associate partner

Kevin Zuidhof

Oprichter en directeur

Kees van Oosten

Associate senior adviseur

Lillian Bennink

Associate adviseur

Patrick de Leede

Associate partner

Fons Cazius

Senior adviseur

Jolanda van Zwieten

Associate partner

Ida Haisma

Associate senior adviseur

Wat wij bieden


Wij anticiperen op kansen, bedreigingen en ontwikkelingen, begrijpen ze en beïnvloeden deze.


Wij bieden strategieën die werken. Indien gewenst, voeren wij toegesneden acties uit om de gewenste doelstellingen te realiseren.

Wij werken toe naar een gunstige uitkomst van het besluitvormingsproces door onze opdrachtgevers als partij in dat proces te positioneren, netwerken en coalities te bouwen, percepties bij relevante stakeholders te doen veranderen en door onafhankelijke pleitbezorgers te mobiliseren.
Wij bieden u inzicht. Wij wijzen op de reikwijdte en de gevolgen van politieke (wets)voorstellen en ontwikkelingen en voorzien u van op netwerk gebaseerde informatie, een overzicht van issues en de posities van stakeholders daarin en maken impact analyses.
Wij zijn voor onze opdrachtgevers vertrouwde adviseurs. Wij houden onze opdrachtgevers continu op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, spreken en adviseren hen regelmatig en bepalen vervolgstappen.Wij geven heldere adviezen. Wij werken op basis van gestructureerde actielijsten die helder inzicht bieden in de status van lopende acties en de behaalde resultaten.

Wij geloven sterk in persoonlijke integriteit en professionaliteit. Wij streven naar duurzame resultaten op basis van de ‘mutual gains’ filosofie. Wij zijn transparant over de organisaties waarvoor wij werken en steunen de gedragscode van de Beroepsverening voor Public Affairs (BVPA).

Wij bouwen te veel muren en te weinig bruggen

– Isaac Newton

Onze visie

Succesvolle organisaties opereren niet vanaf een eiland, maar staan midden in de samenleving.
Dat vraagt om interactie: door niet alleen een standpunt neer te zetten, maar ook te begrijpen wat de ander wil. Het vertalen van de ontvangen informatie helpt om de juiste boodschappen te formuleren. Die boodschappen dragen bij aan het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak en het realiseren van impact.

Hiervoor is een oriëntatie op maatschappelijke compliance nodig. En er is een blik nodig die niet alleen gericht is op het eigenbelang, maar ook rekening houdt met de belangen van besluitvormers, ‘tegenstrevers’, beïnvloeders, het maatschappelijk middenveld, de media en andere relevante stakeholders.

De tijd dat organisaties zich alleen konden beroepen op juridische compliance is voorbij. Niet langer draait het alleen om vragen als ‘Voldoen wij aan de certificaten?’ en ‘Werken we conform wet- en regelgeving’? Maatschappelijke compliance wordt belangrijker. Maatstaven die de maatschappij hanteert, bepalen steeds meer de ruimte die organisaties krijgen. Door die maatstaven te begrijpen en er ook naar te handelen, bouwt een organisatie legitimiteit op bij haar stakeholders. Zo krijgt ze de ruimte en vrijheid voor haar huidig en toekomstig handelen.

Wij geloven in het aansluiten op belangen van relevante stakeholders, omdat enkele overtuiging van een ander standpunt vaak niet werkt. Een standpunt is daarbij te vergelijken met het topje van een ijsberg. Onder water zit een substantiëler fundament: de onderliggende belangen, normen en waarden. Door daar begrip voor te hebben, daarbij aan te sluiten en met partijen bestendige relaties op te bouwen en coalities te vormen, vinden we duurzaam draagvlak voor uw organisatie en doelstellingen.

Partners

Als Gold Affiliate-partner van FTI Consulting beschikken wij over een sterk netwerk in onder meer Brussel, Berlijn, Londen en New York.

Voor executive search en selectie van public affairs-professionals werken wij samen met de Nassau Group uit Den Haag. Samen met hen hebben wij hiervoor het label PA Selection opgezet.

Lidmaatschappen

Al onze medewerkers zijn lid van de Beroepsvereniging voor Public Affairs. Daarnaast zijn we lid van de Duits-Nederlandse Handelskamer, de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel en de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland.

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar talent

Stagiair

Houd jij je graag bezig met politieke ontwikkelingen en het publieke debat? En ben je op zoek naar een mooie en uitdagende stageplaats? Dan maken we graag kennis! Jaarlijks hebben we in februari en augustus een stageplaats vrij voor wo-studenten die in de laatste fase van hun studie zijn.

Als stagiair heb je een belangrijke rol in monitoring van nieuws dat relevant is voor onze opdrachtgevers. Ook ondersteun je adviseurs bij hun dagelijkse werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van communicatieboodschappen, het organiseren en voeren van gesprekken met stakeholders of het uitwerken van een mediastrategie.

Wij helpen overheden, het bedrijfsleven, ngo’s en belangenorganisaties bij het versterken van hun positie, het zichtbaar maken van hun maatschappelijke relevantie en het realiseren van hun plannen. Mooi als jij daar als stagiair ook een bijdrage aan wil leveren! Je kunt rekenen op een afwisselende en leerzame stage, waarin je goede adviesvaardigheden ontwikkelt en de verschillende facetten van het vak leert kennen.

Geïnteresseerd? We ontvangen graag je motivatie via info@ivcb.nl