Skip to content Skip to footer

Webinar voor Japans bedrijfsleven over kabinetsplannen

Op 18 februari 2022 heeft IvCB in samenwerking met Japan External Trade Organization (JETRO) en de Japanse Kamer van Koophandel (JCC) een webinar georganiseerd over de plannen van het nieuwe kabinet dat op 10 januari aantrad. Er is ingegaan op de kansen en risico’s die hier voor voor het Japanse bedrijfsleven in Nederland uit voortkomen en is er per sector stil gestaan bij de meest relevante beleidsvoornemens. Tijdens dit webinar dat door circa 80 Japanse bedrijven werd bijgewoond hebben Kevin Zuidhof en Joep Kievits de beleidsplannen van de nieuwe regering -voortkomend uit het coalitieakkoord- en de verwachte impact op het bedrijfsleven toegelicht. In het verlengde hiervan is er gekeken hoe Japanse bedrijven zich zo goed mogelijk kunnen positioneren en waar en hoe zij overheidsbeleid zouden kunnen beïnvloeden. Tips en aandachtspunten zijn besproken en meegegeven aan de deelnemers waarmee zij hun belangenbehartiging kunnen versterken.

IvCB helpt vele buitenlandse bedrijven niet alleen om zich op een effectieve manier in Nederland te vestigen, maar ook om zich zo goed mogelijk te positioneren en belangen optimaal te behartigen.