Skip to content Skip to footer

Wat wij doen

WAT WIJ DOEN

Wij zorgen voor impact

WAT WE DOEN

Wij zorgen voor impact

Slim stakeholdermanagement
Voor het realiseren van uw plannen heeft u draagvlak nodig. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van een productielocatie, het op de markt brengen van een nieuwe dienst, een fusie, een overname of de aanleg van nieuwe infrastructuur. Dat draagvlak komt niet vanzelf. U zult moeten aantonen dat uw plan maatschappelijk relevant is en realisatie verdient.

Wij brengen zorgvuldig uw stakeholders en hun belangen, doelstellingen en issues in kaart. Met gerichte boodschappen en gerichte media-aandacht versterken wij de legitimiteit van uw plan.
Waardecreatie in gereguleerde markten
Waar juridische compliance steeds vaker een factor is die minder telt, neemt het belang van maatschappelijke compliance toe. Vooral voor bedrijven die in gereguleerde markten opereren is het belangrijk slim in te spelen op de verwachtingen in de maatschappij. Wij zien dan ook dat public strategy meer en meer de aandacht heeft van raden van bestuur en directies.

Wij geven u inzicht in de maatstaven die stakeholders en de maatschappij richting uw sector en organisatie hanteren. Met een goed doordachte public strategy helpen we u waarde te creëren in de markt waarin u opereert.
Strategische positionering
Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie gezien wordt en een voorkeurspositie krijgt, zodat u de plannen die u wilt realiseren ook daadwerkelijk kunt uitvoeren? Daarvoor is het belangrijk dat u een helder verhaal heeft en dit op het juiste moment onder de aandacht brengt bij uw doelgroepen.

Wij helpen u een krachtige corporate story te creëren. Een kernachtig verhaal waarmee u invulling geeft aan zowel de waarde van uw organisatie als de behoeften van uw doelgroepen.
Ondersteuning op maat
Onze klanten zijn bedrijven van start-up tot multinational, ngo’s, brancheorganisaties en overheden. Zij hebben uiteenlopende behoeften en daarom bieden wij ondersteuning op maat. Onze activiteiten zijn afhankelijk van uw vraag, wensen en budget:

• monitoring van nieuws uit Den Haag, politiek-bestuurlijk Nederland en de samenleving | • opstellen en uitvoeren van een passende lobbystrategie en advisering daarover | • ontwikkelen en uitvoeren van een strategie om draagvlak voor uw plannen te realiseren | • adviseren over strategische (her)positionering | • creëren van boodschappen, frames en argumentatielijnen | • opzetten, organiseren en voorbereiden van gesprekken met ambtenaren en toezichthouders, Tweede Kamerleden en andere relevante besluitvormers en stakeholders | • adviseren over het omgaan met politieke besluitvormers en voorbereiding op hoorzittingen, rondetafelgesprekken en enquêtes in de Tweede Kamer. | • agenda-setting door onder andere de inzet van media
Vorige slide
Volgende slide

Onze expertise

Wij kennen de markt

Bedrijven moeten stoppen de wereld als een markt te zien. Zodra je ziet dat wat je markt noemt mensen zijn, zal dit ertoe leiden dat je aanpak meer inclusief en duurzaam zal zijn

– Sadhguru

Onze aanpak

Geen snel gewin, maar duurzaam resultaat, daar staan en gaan we voor. Ervaren bevlogen en creatieve adviseurs helpen u met effectieve belangenbehartiging en overtuigende communicatie.  

Gebruik van een beproefde methode

Wij werken met het 4M-model: mapping, masterminding, mobilizing en monitoring. Deze methode leidt al jarenlang tot goede resultaten voor onze opdrachtgevers. Aan het begin van een traject brengen we snel, maar zorgvuldig het krachtenveld in kaart. Op basis daarvan vertalen wij uw vraag in concrete en haalbare doelen, waaraan we strategieën en acties koppelen. Afhankelijk van het stadium waarin de besluitvorming zich bevindt, variëren de concrete acties van stille diplomatie achter de schermen tot ‘lawaai’ via de politiek en media om de druk op besluitvormers op te bouwen. Tot slot zorgen wij tijdens het traject voor signalering en duiding van actuele ontwikkelingen. Wij zijn uw ‘oren en ogen’ in Den Haag en Brussel, het politiek-bestuurlijke veld en de samenleving.

Van lokaal tot internationaal

Wat lokaal, in de provincie, in Den Haag of in Brussel besloten wordt, heeft grote invloed op uw organisatie. Of het vraagstuk nu lokaal of internationaal speelt, wij activeren met public affairs uw stem en zetten uw belang op de politieke agenda. Daarvoor benutten we ons uitgebreide netwerk binnen politiek, overheid, media, bedrijfsleven en de maatschappij. En ook ons sterke internationale netwerk in onder andere Brussel, Berlijn, Londen en New York. Zelf zijn we gevestigd in het centrum van Den Haag in de nabijheid van het parlement en de ministeries. Een fijne plek die ons in staat stelt snel te schakelen.

Strategisch met een brede blik

Hoewel besluiten formeel in Den Haag en Brussel worden genomen, komen zij tot stand door een samenspel van media, samenleving en het maatschappelijk middenveld. Daarom kijken wij verder dan de politiek alleen. Als dat de zaak ten goede komt, brengen wij uw issue via de media onder de aandacht door aan te sluiten bij actuele thema’s. Ook bouwen we waar nodig gelegenheids
coalities die uw belang ondersteunen.

Betrouwbaar en professioneel

Betrouwbaarheid en professionaliteit vinden wij in ons vak van groot belang. Wij hebben daarom met elkaar afgesproken dat wij:


Volgens de hoogste normen van professionaliteit, integriteit en verantwoordelijkheid werken;


Altijd de waarheid spreken over wie wij zijn, voor wie wij werken en welke belangen wij vertegenwoordigen;


De schijn vermijden van het behartigen van conflicterende belangen;


Verantwoordelijk omgaan met vertrouwelijke informatie van onze (ex-)opdrachtgevers;


Verantwoordelijk zijn voor de betrouwbaarheid en accuraatheid van de informatie die we aan stakeholders verstrekken;

Altijd wet- en regelgeving respecteren;

Ons respectvol opstellen naar anderen;


Eerlijk en betrouwbaar zijn in onze professionele contacten met politici, ambtenaren, andere stakeholders, klanten en collega’s

Vrijblijvend kennismaken?