Skip to content Skip to footer

VWS Begroting: geen nieuws is slecht nieuws

Afgelopen week vond de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS plaats in de Tweede Kamer. Logischerwijs ging er veel aandacht uit naar de verbale acrobatiek van Fleur Agema van de PVV, vanwege het voorspelde ministerschap van haar. In tegenstelling tot het verleden mocht ze niet vol op het orgel over misstanden in de zorg, maar moest Agema uitleggen waarom een motie van de SP over het afschaffen het eigen risico niet op steun van de grootste partij in de Kamer kon rekenen. Dit ondanks de expliciete verkiezingsbelofte van Geert Wilders tijdens de afgelopen campagne om het eigen risico zo snel mogelijk af te schaffen.

Bij gebrek aan nieuws over de voortgang aan de formatie is het begrijpelijk dat de meeste aandacht uitgaat naar de nieuwe rol van de PVV. Tegelijkertijd kan dit niet verbloemen dat er feitelijk geen nieuws uit de begrotingsbehandeling is gekomen, ondanks de grote uitdagingen waar de gezondheidszorg in Nederland voor staat.

Zo werden er in 2022 voor 1.514 geneesmiddelentekorten gemeld. Afgelopen jaar steeg dat tekort zelfs naar 2.292, een nieuw record, zo meldde de NOS afgelopen week. Uit onderzoek van de apothekersorganisatie KNMP blijkt dat 5 miljoen geneesmiddelengebruikers de gevolgen van de tekorten merken. De KNMP verwacht dat de situatie dit jaar eerder slechter dan beter wordt. Dit gaat vaak over generieke geneesmiddelen, maar ook aan de andere kant van de markt knelt het. Het aantal medicijnen dat voor onderhandeling in de zogenaamde sluis wordt geplaatst stijgt. Tevens neemt de tijd die geneesmiddelen in de sluis zitten toe. Dat betekent dat patiënten steeds langer moeten wachten op nieuwe, innovatieve medicijnen.

Door verschillende Tweede Kamerleden werd een aantal van deze problemen naar voren gebracht: personeels- en geneesmiddelentekorten, en de langzame toegang tot nieuwe medicijnen. Helaas werden er geen oplossingen gepresenteerd, noch door de Kamerleden noch door waarnemend minister Helder.

Dat betekent dat we na een campagne waar de roep om een nieuwe bestuurscultuur dagelijks te horen was en een debat waarin de zorgwoordvoerder van de grootste partij benadrukte dat ze het woord voert namens 2,5 miljoen mensen, we gewoon op de oude voet door lijken te gaan. Na twee dagen debat kan ik niet anders concluderen dan dat geen nieuws, slecht nieuws is voor iedereen die actief is in de gezondheidszorg en in het bijzonder voor alle huidige en toekomstige patiënten in Nederland.

Fons Cazius is senior adviseur bij IvCB en gespecialiseerd in de gezondheidszorg