Skip to content Skip to footer

Versterken van de positie

Expertise:

Uitdaging

Het Instituut voor Internal Auditors, IIA, is de grootste beroepsvereniging voor internal auditors in Nederland. De internal auditor speelt een cruciale rol binnen organisaties om risico’s te beheersen en de kwaliteit van producten, diensten en processen naar een hoger plan te tillen. De druk en de belangen waarmee de internal auditor moet omgaan zijn groot. De IIA wil haar leden graag handvatten bieden hoe om te gaan met deze belangen en druk en hen in staat te stellen om het belang van internal auditing goed over het voetlicht te brengen.

Aanpak door IvCB

IvCB organiseerde, samen met de IIA, een tweedaagse interactieve workshop voor een groep internal auditors. Hierbij werd de kennis van IvCB over complexe omgevingen en besluitvormingsprocessen toegepast op de dagelijkse werkzaamheden van de internal auditor: hoe kan een internal auditor onder grote druk en binnen een zeer dynamische omgeving zijn bevindingen en voorstellen goed over het voetlicht te brengen? En hoe kan de internal auditor zijn meerwaarde voor de organisatie beter kenbaar maken? Deze vragen werden beantwoord door gesprekken over het vak en de betekenis hiervan voor organisaties, door het delen van ervaring en handvatten over opereren binnen een complex en dynamisch speelveld en oefeningen om kennis en ideeën om te zetten in handelingen.

Resultaat voor de klant

Dankzij de workshop hebben de deelnemers een breed pallet aan gereedschappen gekregen waarmee zij hun positie en die van hun vak binnen hun organisatie kunnen versterken en borgen. Door het direct in de praktijk te brengen en gezamenlijk te evalueren hebben zij deze gereedschappen en denkwijzen ook kunnen internaliseren. Zowel IIA als de deelnemers kijken terug op een succesvol en leerzaam programma.

Andere cases binnen deze expertise:

Vrijblijvend kennismaken?