Skip to content Skip to footer

Verkiezingsavond Provinciale Staten in Nieuwspoort

Op woensdag 20 maart 2019 organiseerde IvCB in samenwerking met Nieuwspoort een verkiezingsbijeenkomst rondom de Provinciale Staten verkiezingen die die dag plaatsvonden. De panelleden werden door Paul Van Liempt stevig aan de tand gevoeld. Bouwend Nederland bij monde van haar voorzitter Maxime Verhagen en Aedes vereniging van woningcorporaties bij monde van haar voorzitter Marnix Norder deden meteen een oproep aan de provincies actie te nemen nu het politieke landschap verder versplintert. Zoals de algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg Henry Meijdam het tijdens de bijeenkomst zei: het enige positieve van een versplinterd landschap is dat iedereen tot elkaar veroordeeld is. Annemiek Verkamman van HollandBIO ziet kansen voor een innovatieve agenda die met de komst van de EMA naar Nederland hopelijk meer aandacht gaat krijgen in Nederland. Voorzitter van de Nederlande Vereniging van Banken Chris Buijink ziet vooral het belang van een meerjarenagenda die voor stabiliteit kan zorgen in het belang van onze economie en voor duidelijkheid voor de burger.

Met een nieuwe partij die bovendien de meerderheid van de stemmen heeft weten binnen te halen, zal de Eerste Kamer aan politieke kracht winnen. Voor de huidige regering is het zaak met verschillende partijen deals te maken om een meerderheid voor voorstellen te krijgen. Premier Mark Rutte heeft in de afgelopen jaren in ieder geval getoond daar zeer bedreven in te zijn.

Na het succes van deze avond hebben IvCB en Nieuwspoort besloten de samenwerking voort te zetten bij de volgende nationale verkiezingen. De eerstvolgende editie worden de verkiezineg voor de Tweede kamer de Staten Generaal.