Skip to content Skip to footer

Van ‘zwart gat’ tot toonbeeld voor industrie

Expertise:

Uitdaging

Aluchemie staat in de volksmond bekend als ‘het zwarte gat van de Botlek’. Dit stamt nog uit een tijd waarin er daadwerkelijk zwarte rook uit de schoorstenen kwam. Met hypermoderne rookgasreinigingsinstallaties is dit echter zwaar achterhaald. Aluchemie heeft er baat bij dat dit beeld wordt rechtgezet omdat zij hier last van heeft in haar dagelijks opereren en bij het aantrekken van talent. Met stakeholders is al een zeer lange tijd geen echt contact meer geweest.

Aanpak door IvCB

Op basis van een grondige analyse zijn het stakeholderveld en de (potentiële) issues in kaart gebracht. Deze analyse heeft geleid tot een stakeholderkalender voor een continue dialoog. In samenwerking met de directie wordt het verhaal van Aluchemie opgeschreven en op maat gemaakt voor individuele stakeholders. De algemeen directeur wordt voorbereid op de gesprekken. Naast de gesprekken met stakeholders zorgt IvCB ervoor dat Aluchemie via de media een stem krijgt in het publieke debat.

Resultaat voor de klant

Aluchemie heeft haar zichtbaarheid, draagvlak en profiel vergroot door de dialoog met stakeholders en gerealiseerde media-aandacht. Tijdens de officiële ingebruikname van de hypermoderne rookgasreinigingsinstallatie noemt de minister van I&M in haar toespraak Aluchemie het toonbeeld van duurzaamheid voor de industrie.

Andere cases binnen deze expertise:

Vrijblijvend kennismaken?