[

Tweede Kamer verkiezingen 2021

Breng uw boodschap op tijd onder de aandacht!

In Den Haag is men druk aan het werk om de Coronacrisis te bedwingen. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2021 in volle gang. Wilt u een effectieve lobbycampagne voeren en adequaat de belangen van uw organisatie behartigen, dan is nú het moment om in actie te komen. IvCB helpt u graag bij het onder de aandacht brengen van uw belangen.

Waarom nu in actie komen?
De keuzes die worden gemaakt in het formatieproces en die worden vastgelegd in het regeerakkoord kunnen grote gevolgen hebben voor uw organisatie. De komende periode is dé kans om uw belang onder de aandacht te brengen. Effectieve belangenbehartiging start ruim voor de verkiezingsdag. In de komende periode worden de verkiezingsprogramma’s geschreven, partijcongressen gehouden en publiceren ministeries belangrijke rapporten die dienen als input voor het schrijven van verkiezingsprogramma’s. De Brede Maatschappelijke Heroverwegingen, een rapport van het Ministerie van Financiën waarin verschillende beleidsopties verkend worden, zijn al gepubliceerd. De komende maanden zullen rapporten van onder andere de SER en De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid volgen.

Juist nu is er nog ruimte voor input. Politieke partijen zijn bezig met het schrijven van verkiezingsprogramma’s en zijn daarbij op zoek naar onderwerpen om zich op te profileren. U kunt hen van informatie voorzien over onderwerpen die van belang zijn voor uw sector, en voor hun achterban.

Goede voorbereidingen zijn essentieel
Een goede voorbereiding houdt in dat u weet welke stakeholders betrokken zijn bij de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen, zoals partijprogrammacommissies en ambtelijke werkgroepen. Daarnaast is het belangrijk om te weten aan welke informatie zij behoefte hebben. Bij het opstellen van hun visie en beleidsplannen zijn zij op zoek naar de juiste informatie. Dit is het moment om deze informatie over uw sector te verstrekken. Wellicht is het voor uw sector van belang dat bepaalde wetgeving verandert of juist blijft behouden. Met een gedetailleerde stakeholdermap bent u in staat om uw lobbyboodschap op het juiste moment aan de juiste stakeholders over te brengen.

De kernissues van de Verkiezingen 2021
Onderwerpen die in de volgende Kabinetsperiode hoog op de agenda zullen staan zijn de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis, hervormingen van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het klimaat, het onderwijs en de zorg. Meer specifiek zullen (deel)onderwerpen zoals 5G, reizen met het OV, rekeningrijden en elektrisch rijden, AI, wachtlijsten in de zorg en houdbaarheid van de zorgkosten, energietransitie, vergrijzing, belasting van techbedrijven, het stimuleren van deelmobiliteit en MaaS de politieke agenda mede gaan domineren.

De Coronacrisis en de Tweede Kamerverkiezingen
De politieke agenda is recentelijk behoorlijk opgeschud door de Coronacrisis. De focus lag de afgelopen weken op de volksgezondheid, en het verkleinen van de Nederlandse besmettingsgraad. Deze internationale crisis dwingt beleidsmakers tot het maken van keuzes. Niet alleen de besluitvormingsprocessen, maar ook de relevante (verkiezings-)onderwerpen op de politieke agenda zullen hierdoor worden beïnvloed.

IvCB ondersteunt u bij:

  • Stakeholdermapping: Het in kaart brengen van de relevante stakeholders en hun belangen. Belangrijk is om te weten wie er betrokken zijn bij de voorbereiding van de verkiezingsprogramma’s, of in ambtelijke werkgroepen zitten,  aan welke informatie zij behoefte hebben en hoe het verdere stakeholderveld eruit ziet evenals de tegengestelde belangen die mogelijk spelen.
  • Positionering: Het ontwikkelen van uw lobbyboodschappen, frames en argumentatielijnen richting de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Door het ontwikkelen van een lobbyboodschap met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zal uw belang sneller worden gehoord.
  • Stakeholdergesprekken: Het plannen, organiseren en voorbereiden van gesprekken met ambtenaren en toezichthouders, Tweede Kamerleden en andere relevante besluitvormers.
  • Agendasetting: Het onder de aandacht brengen van relevante onderwerpen in de media en bij politieke stakeholders. Door meer aandacht te creëren voor uw sector, zullen politieke stakeholders sneller geneigd zijn om hierop te anticiperen.
  • Monitoring: Het monitoren van nieuws en andere relevante ontwikkelingen rondom de verkiezingen, uit Den Haag, politiek-bestuurlijk Nederland en de samenleving. Hierdoor kunt u snel en adequaat reageren op aanknopingspunten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.