Skip to content Skip to footer

Stakeholder Management

Stakeholder Management | Slim stakeholdermanagement

IvCB helpt u bij het verkrijgen van draagvlak voor het realiseren van uw plannen en het legitimeren van uw bestaansrecht.

Voor het realiseren van uw plannen hebt u draagvlak nodig. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van een productielocatie, het op de markt brengen van een nieuwe dienst of een fusie of overname. Dit geldt net zo goed voor de aanleg van nieuwe infrastructuur of andere grote ruimtelijke ordeningsprojecten. Dat draagvlak komt niet vanzelf. U zult moeten aantonen dat u maatschappelijk relevant bent en het verdient dat u uw plannen mag realiseren.

U zult over een license to grow of een license to settle moeten beschikken. Wij begrijpen als geen ander dat iedere organisatie uniek is. Ook die van u. Daarom verdient iedere organisatie een aanpak op maat. Een stakeholdermanagement traject dat vanuit onze gestructureerde aanpak op maat voor u wordt vormgegeven.

Wat kan IvCB voor u doen?

  • Sparringpartner voor organisaties bij ontwikkeling of aanscherping stakeholdermanagement strategie en beleid.
  • In kaart brengen en analyseren van uw relevante stakeholders, hun belangen, doelstellingen en issues.
  • Ontwikkelen van haakjes om aansluiting te vinden bij de belangen van uw stakeholders, het formuleren van boodschappen, frames en argumentatielijnen.
  • Opstellen en uitvoeren van een effectief stakeholdermanagement traject en advisering daarover.
  • Coördineren van al uw stakeholdermanagement activiteiten.
  • Opzetten, begeleiden en opvolgen van de dialoog met stakeholders.
  • Genereren van gerichte media-aandacht.
  • Versterken van uw legitimiteit en reputatie.
  • Monitoren van nieuws uit Den Haag, politiek-bestuurlijk Nederland en de samenleving.

Interface gelooft in sterke partnerschappen. IvCB is zo’n partner die ons al jarenlang succesvol helpt bij het vormgeven en uitdragen van onze duurzaamheidsmissie (‘Mission Zero’ en ‘Climate Take Back’) en het verkrijgen van erkenning van externe stakeholders. IvCB is zowel een sparringpartner voor onze strategische vraagstukken, als ook een partij die creatieve oplossingen weet aan te dragen en ons op transparante wijze inzicht biedt in de verrichte werkzaamheden en behaalde resultaten.

Nigel Stansfield, CEO Interface EMEA

Vrijblijvend kennismaken?