Skip to content Skip to footer

Real Estate

IvCB Real Estate

IvCB Real Estate adviseert vastgoedbeheerders, institutionele investeerders, bouwbedrijven en platformbedrijven over huidige en toekomstige complexe vraagstukken.

IvCB Real Estate geeft strategisch advies aan nationale en internationale vastgoedbedrijven en investeerders over vraagstukken op het snijvlak van public affairs, stakeholder- en reputatiemanagement. Wij helpen bedrijven met hun complexe vraagstukken en behartigen hun belangen richting politiek, overheid en autoriteiten. Zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau. Waar nodig helpen wij ze in hun mediarelaties.

 

De Nederlandse overheid en politiek willen een betere grip krijgen op de turbulente vastgoedmarkt, met een wirwar aan plannen, actieagenda’s, en nieuwe wetgeving als gevolg. Veel bedrijven uit de sector snakken naar inzicht en duidelijkheid. IvCB Real Estate ondersteunt haar opdrachtgevers om succesvol door alle beleidsinitiatieven en plannen te navigeren en een weg te vinden in het complexe politieke en mediaklimaat. Wij helpen de juiste keuzen te maken en met concrete acties kansen te verzilveren en bedreigingen af te wentelen. Hierbij maken we gebruik van onze ervaring in de sector, ons netwerk en onze effectieve aanpak.

The Social Hub zet in op maatschappelijke impact door een hybride hotelconcept te exploiteren en verschillende mensen bij elkaar te brengen in communities. Dit draagt bij aan hun welzijn. IvCB begrijpt wie wij zijn, wat we willen en waarvan wij dromen. Hun denkkracht, creativiteit en oplossend vermogen helpen ons draagvlak te vinden om onze ideeën effectief om te zetten en om onze doelen te realiseren.

Charlie McGregor, oprichter en CEO van The Social Hub

Vrijblijvend kennismaken?