Skip to content Skip to footer

Raad voor de Journalistiek oordeelt onzorgvuldigheid NRC

De Raad voor de Journalistiek oordeelt dat NRC journalistiek onzorgvuldig heet gehandeld naar aanleiding van een aantal artikelen die de krant in november 2017 publiceerde over een lobby rondom de vergoeding van een geneesmiddel. De zaak was aangespannen door lobbyist Kevin Zuidhof. De Raad voor de Journalistiek stelt Zuidhof in het gelijk en oordeelt dat de berichtgeving van NRC niet evenwichtig was en dat er sprake is van journalistiek onzorgvuldig handelen. De Raad voor de Journalistiek roept NRC op deze conclusie ruimhartig te publiceren.

 

De Raad voor de Journalistiek constateert dat de berichtgeving van NRC over de vergoeding van het geneesmiddel Orkambi van het bedrijf Vertex “ontegenzeglijk ernstige beschuldigingen aan het adres van Zuidhof in de uitoefening van zijn beroep bevat, waardoor zijn integriteit is aangetast”. De Raad voor de Journalistiek geeft aan dat “journalisten weliswaar vrij zijn in de selectie van nieuws, maar dat dit niet wegneemt dat zij zo volledig mogelijk dienen te berichten en eenzijdige berichtgeving behoren te vermijden”. De Raad voor de Journalistiek verwijt NRC dat het op de weg van de krant had gelegen om aandacht te besteden aan de oordelen en nuanceringen die de Klachtencommissie van de Beroepsvereniging voor Public Affairs had gedaan die naar aanleiding van de beschuldigingen van NRC de zaak had onderzocht. “Zij het niet uit eigen beweging dan toch in ieder geval nadat klager de krant hierover had benaderd” zo vindt de Raad voor de Journalistiek.