Skip to content Skip to footer

Public Strategy

Public Strategy | Waardecreatie in gereguleerde markten

IvCB fungeert als uw strategische sparringpartner bij het bepalen van de Public Strategy van uw organisatie.

Public Strategy is de strategie om op de juiste wijze om te gaan met de buitenwereld en uw stakeholders. Public Strategy heeft de afgelopen jaren sterk aan belang gewonnen in Raden van Bestuur en directies. Juridische compliance is steeds vaker een factor die minder telt. Maatschappelijke compliance, de maatstaven die de maatschappij en stakeholders hanteren en aan u opleggen, is daarentegen leidend geworden en maken een maatschappelijke oriëntatie van uw organisatie met een bijbehorende strategie noodzakelijk. Dit geldt met name voor bedrijven die in gereguleerde markten opereren.

Vanuit uw doelstellingen schetst IvCB verschillende te verwachten scenario’s en geven wij door middel van een helder plan en concrete activiteiten aan hoe u daar richting de maatschappij en uw stakeholders op in zou kunnen spelen en in staat bent in gereguleerde markten waarde toe te voegen. Waar gewenst geven wij uitvoering aan het gegeven strategische advies.

Wat kan IvCB voor u doen?

  • Sparringpartner voor Raden van Bestuur en management teams bij het bepalen van de Public Strategy van uw organisatie.
  • Inzichtelijk maken van specifieke maatstaven die stakeholders en de maatschappij in de richting van uw sector in het algemeen en uw organisatie in het bijzonder hanteren.
  • Uitwerken van voor uw sector en organisatie te verwachten scenario’s en geven van advies hoe hiermee om te gaan.
  • Ontwikkelen van een Public Strategy plan met heldere onderliggende tijdsplanning en te nemen stappen.
  • Het creëren van waarde in de gereguleerde markt waarin u opereert.

Gereguleerde markten vereisen een aangepaste commerciële insteek. Vanuit hun brede kennis van de zorg heeft IvCB ons inzicht geboden in relevante scenario’s en maatschappelijke, politieke en economische trends en ontwikkelingen en welke impact deze op ons hebben. Door als strategisch sparringpartner op te treden bij het beoordelen van onze kansen en bedreigingen heeft IvCB ons geholpen bij het maken van onze strategische keuzes voor de komende jaren.


Remko Berkel, Country Director Specsavers Nederland

Vrijblijvend kennismaken?