IvCB Public Services

IvCB Public Services ondersteunt de publieke sector en NGO’s bij hun belangenbehartiging.

IvCB Public Services ondersteunt gemeenten, provincies, ZBO’s, bestuurlijke samenwerkingsverbanden, waterschappen, corporaties en NGO’s bij hun belangenbehartiging. Daarbij kan het onder andere gaan om het verwerven van subsidies, het aanspraak maken op geld uit infrastructurele programma’s of om nieuwe wet- en regelgeving.

Voor het behalen van een optimaal resultaat is enkel een correct inhoudelijk verhaal niet voldoende. Zonder de juiste timing, kennis van politieke processen en procedures en een goed netwerk in het Haagse is de kans van slagen uiterst beperkt. De professionals van IvCB Public Services beschikken over een fijnmazig ambtelijk en politiek netwerk, hebben jarenlange ervaring in het behartigen van uiteenlopende publieke belangen op nationaal, regionaal en lokaal niveau en veel kennis op het gebied van natuur, luchtvaart, ruimtelijke ordening en economie.  Met behulp van stakeholder- en issue-analyses, engagement strategieën en een gecoördineerde aanpak helpen wij organisaties bij het vergaren van draagvlak voor bijvoorbeeld het realiseren van grote gebiedsontwikkelingsprojecten of de implementatie van omvangrijke beleidsprogramma’s.

Ook worden wij regelmatig ingeschakeld bij het verbeteren van de politiek bestuurlijke sensitiviteit van organisaties. Hiervoor bieden wij diverse programma’s aan waarin we wetenschappelijke inzichten aan praktijkvraagstukken koppelen. We laten deelnemers die in hun dagelijkse werk betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren van beleid het belang van politiek bestuurlijke sensitiviteit ervaren en voorzien hen van praktische handvatten die de impact van hun werk vergroot.

Vrijblijvend kennis maken?