Skip to content Skip to footer

Public Affairs

Public Affairs | Effectieve Belangenbehartiging

IvCB ondersteunt u actief met Public Affairs bij het beïnvloeden van besluitvorming en het positioneren van uw organisatie in politiek-bestuurlijk Nederland.

Wat lokaal, in de provincie, in Den Haag of in Brussel besloten wordt heeft grote invloed op uw organisatie. Dat biedt kansen, bijvoorbeeld als overheidsopdrachten worden uitgeschreven. Maar levert ook bedreigingen en uitdagingen op, wanneer regelgeving wordt aangescherpt of investeringsbeslissingen gevaar lopen. Het is dan zaak de eigen belangen actief te behartigen door langer lopende Public Affairs activiteiten of een meer gericht lobbytraject.

Wij activeren met Public Affairs uw stem en zetten uw belang op de politieke agenda. Op het juiste moment, bij de juiste persoon en met de juiste boodschap. Daarbij maken we gebruik van onze sectorkennis, expertise op het gebied van besluitvormingsprocessen, ruime ervaring in Public Affairs en ons uitgebreide netwerk binnen politiek, overheid, media, bedrijfsleven en de maatschappij.

Wat kan IvCB voor u doen?

  • Sparringpartner voor bestuur en management bij ontwikkeling of aanscherping Public Affairs strategie en beleid.
  • Monitoring van nieuws uit Den Haag, politiek-bestuurlijk Nederland en de samenleving.
  • Opstellen en uitvoeren van een passende lobbystrategie en advisering daarover.
  • Ontwikkelen van boodschappen, frames en argumentatielijnen.
  • Plannen, organiseren en voorbereiden van gesprekken met ambtenaren en toezichthouders, Tweede Kamerleden en andere relevante besluitvormers.
  • Adviseren over het omgaan met politieke besluitvormers en voorbereiding op hoorzittingen, rondetafelgesprekken en enquêtes in de Tweede Kamer.
  • Agenda-setting door onder andere de inzet van media.

Als technologiebedrijf in de financiële sector creëert Mastercard door het verbinden van individuen, bedrijven en organisaties mogelijkheden voor iedereen over de hele wereld . De financiële sector is een complexe en dynamische sector waarbij Mastercard hoge eisen stelt aan haar medewerkers én haar dienstverleners. De gestructureerde en gedegen werkmethode van IvCB is tijdens onze intensieve samenwerking erg waardevol gebleken. Door hun uitgebreide kennis en netwerk heeft IvCB ons (pro)actief kunnen adviseren om de politiek maatschappelijke belangen van Mastercard in Nederland te waarborgen

Vincent Richir, Vice President Public Policy Europe Mastercard

Vrijblijvend kennismaken?