Skip to content Skip to footer

Provisieverbod bij hypotheken

Expertise:

Uitdaging

De Hypotheekshop heeft een nieuw verdienmodel waarbij consumenten betalen voor het geleverde advies. Dit in tegenstelling tot de rest van de markt waar kosten worden versleuteld in een onzichtbare provisie. Volgens De Hypotheekshop zijn provisies niet in het belang van de consument en geven een perverse prikkel aan adviseurs om zoveel mogelijk producten te verkopen. Voor consumenten is het betalen voor advies echter nieuw; zij zijn dit niet gewend. Om een gelijk speelveld te creëren wil De Hypotheekshop haar verdienmodel tot de standaard in de markt maken.

Aanpak door IvCB

IvCB heeft een brede maatschappelijke discussie over provisie en de transparantie van de kosten van advies geëntameerd. Hiervoor zijn verschillende media-invalshoeken opgesteld waardoor de algemeen directeur de visie van De Hypotheekshop landelijk onder de aandacht heeft gebracht. In het Financieele Dagblad is een issue advertisement in de vorm van een open brief aan de minister geplaatst. Parallel hieraan zijn relevante stakeholders en hun belangen in kaart gebracht en passende boodschappen ontwikkeld. Gesprekken met Tweede Kamerleden, de minister en overige stakeholders zijn voorbereid, begeleid en opgevolgd. Coalities zijn gevormd, onder andere met de Consumentenbond.

Resultaat voor de klant

Door de maatschappelijke discussie is de weerzin tegen provisie bij het algemene publiek en politieke besluitvormers vergroot. De Hypotheekshop zette de toon bij een rondetafelgesprek met de branche in de Tweede Kamer. Dit alles leidde ertoe dat de Tweede Kamer opriep provisie aan banden te leggen en de minister een provisieverbod afgekondigde. De Hypotheekshop werd hierbij door de minister expliciet als voorbeeld voor de hele markt genoemd.

Andere cases binnen deze expertise:

Vrijblijvend kennismaken?