Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring

IvCB BV, gevestigd aan de Dr. Kuyperstraat 10  te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken via info@ivcb.nl

 

Persoonsgegevens die IvCB BV verwerkt

Mocht u alleen onze website bezoeken, dan maken wij wel gebruik van cookies maar de gegevens die wij hiermee opslaan, zijn altijd anoniem. [Bekijk ons cookiebeleid]. We verwerken pas uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, voor bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die u bij ons afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijk Telefoonnummer
 • Zakelijk E-mailadres
 • Financiële bedrijfsgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Een referentie die u aan ons verstrekt en waarvan wij uw toestemming hebben die te gebruiken
 • Browser-fingerprint
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

 

IvCB BV verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ivcb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

IvCB BV verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele geaardheid.

 

Met welk doel verwerkt IvCB BV persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de betaling af te kunnen handelen nadat u een product of dienst heeft afgenomen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u hebt afgenomen.
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder heeft afgenomen.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld. Hiervoor kun u altijd afmelden via een link in de mail.
 • Geautomatiseerde besluitvorming.
 • IvCB BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

 

Hoe lang IvCB BV persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kun u contact opnemen met info@ivcb.nl.

 

Delen van persoonsgegevens door IvCB BV met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die IvCB BV gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. We gebruiken meerdere cookies. Bekijk ons cookiebeleid.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IvCB BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ivcb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe IvCB BV persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@ivcb.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authenticatie.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 1.0 – augustus 2018]

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, dan helpen we u graag.

U kunt ons bereiken via info@ivcb.nl.