Meer tijd voor het Reumafonds

 

Uitdaging

TNF-alfaremmers zijn biologische geneesmiddelen die worden ingezet in de strijd tegen reuma. Het Reumafonds maakte zich grote zorgen over het tempo dat de minister van Volksgezondheid (VWS) hanteerde om deze middelen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem naar het ziekenhuisbudget over te hevelen. Een overhaaste overheveling zou de beschikbaarheid voor patiënten in gevaar brengen. Het Reumafonds schakelde IvCB in om hier wat aan te doen.

Aanpak door IvCB

Op basis van een strategisch plan en zorgvuldig geformuleerde boodschappen hebben wij gesprekken met zorgwoordvoerders in de Tweede Kamer en het ministerie van VWS georganiseerd, voorbereid en begeleid. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de specifieke belangen van iedere afzonderlijke stakeholder. Om de boodschap kracht bij te zetten is een coalitie gesmeed met de Nederlandse Verenging voor Reumatologie.

Resultaat voor de klant

De gesprekken leidden ertoe dat een Kamermeerderheid de minister verzocht de overheveling met een half jaar op te schorten. De minister stemde daarmee in. Het doel was bereikt: meer tijd voor de overheveling waardoor negatieve consequenties voor de patiënt tijdig zijn afgewend.