Public Affairs & strategisch communicatiebureau

IvCB is specialist in Public Affairs, stakeholdermanagement, strategische communicatie en Public Strategy

Over IvCB

IvCB (Impact via Communicatie & Belangenbehartiging) is in 2009 opgericht door Kevin Zuidhof, voormalig plv. Directeur Corporate Communications van KPN en voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA), met de overtuiging dat er voor organisaties meer rendement met Public Affairs en Stakeholdermanagement te realiseren is. Bovendien wilde hij inspelen op de vraag van een groot aantal organisaties om op strategisch niveau over de Public Strategy geadviseerd te worden.

IvCB is specialist in Public Affairs, Stakeholdermanagement en Public Strategy. Wij adviseren u over te voeren strategie richting de politiek, overheid, maatschappelijke organisaties, media en de samenleving om uw doelstellingen te realiseren.

In de uitvoering zorgen wij voor een effectieve belangenbehartiging met duurzaam resultaat en dragen we bij aan een versterking van de positie en autoriteit van uw organisatie. Daarbij kunnen we bogen op een fijnmazig netwerk, jarenlange ervaring, creativiteit en sectorkennis. Vanuit de samenwerking met FTI Consulting  als Gold Affiliate partner beschikt IvCB over een sterk internationaal netwerk in onder andere Brussel, Berlijn, Londen en New York. IvCB is gevestigd in het centrum van Den Haag in de nabijheid van het parlement en de ministeries.

Alle medewerkers van IvCB zijn lid van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) en voeren hun werkzaamheden conform het Handvest van de BVPA uit. IvCB is een gecertificeerd adviesbureau en draagt daarom het keurmerk Erkend Adviesbureau.

Wat bieden wij?

 • Wij anticiperen op kansen, bedreigingen en ontwikkelingen, begrijpen ze en beïnvloeden deze.
 • Wij bieden strategieën die werken. Indien gewenst, voeren wij toegesneden acties uit om de gewenste doelstellingen te realiseren.
 • Wij werken toe naar een gunstige uitkomst van het besluitvormingsproces door onze opdrachtgevers als partij in dat proces te positioneren, netwerken en coalities te bouwen, percepties bij relevante stakeholders te doen veranderen en door onafhankelijke pleitbezorgers te mobiliseren.
 • Wij bieden u inzicht. Wij wijzen op de reikwijdte en de gevolgen van politieke (wets)voorstellen en ontwikkelingen en voorzien u van op netwerk gebaseerde informatie, een overzicht van issues en de posities van stakeholders daarin en maken  impact analyses.
 • Wij zijn voor onze opdrachtgevers vertrouwde adviseurs. Wij houden onze opdrachtgevers continu op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, spreken en adviseren hen regelmatig en bepalen vervolgstappen.
 • Wij geven heldere adviezen. Wij werken op basis van gestructureerde actielijsten die helder inzicht bieden in de status van lopende acties en de behaalde resultaten.
 • Wij geloven sterk in persoonlijke integriteit en professionaliteit. Wij streven naar duurzame resultaten op basis van de ‘mutual gains’ filosofie. Wij zijn transparant over de organisaties waarvoor wij werken en steunen de gedragscode van de Beroepsverening voor Public Affairs (BVPA).

 

Wij bouwen te veel muren en te weinig bruggen – Isaac Newton

Het team van IvCB

Kevin Zuidhof

Kevin Zuidhof

kzuidhof@ivcb.nl

Joep Kievits

jkievits@ivcb.nl

Kees van Oosten

kvanoosten@ivcb.nl

Fons Cazius

fcazius@ivcb.nl

Lillian Bennink

lbennink@ivcb.nl

Diederick van Rhijn

dvanrhijn@ivcb.nl

Patrick de Leede

Patrick de Leede

pdeleede@ivcb.nl

Ryan van Osch

rvanosch@ivcb.nl

Colin Tibben

ctibben@ivcb.nl

Stageplaatsen bij IvCB

In februari en augustus van ieder jaar is IvCB op zoek naar een stagiair (m/v) die wil meebouwen aan het verdere succes van ons eigentijds Public Affairs en Stakeholdermanagement bureau. Deze stage biedt de mogelijkheid om vanuit ons kantoor in het centrum van Den Haag direct betrokken te zijn bij de totstandkoming van advies aan onze (internationale) klanten. De stagiair ondersteunt adviseurs bij het monitoren van politieke besluitvorming, ontwikkelingen in de maatschappij en de media. Ook ondersteunt de stagiair adviseurs bij de uitvoering van activiteiten ten behoeve van cliënten, waaronder het voeren van gesprekken met stakeholders. Wij bieden een zeer afwisselende en bijzonder inhoudelijke stage, waarin adviesvaardigheden worden ontwikkeld en de mogelijkheid om de verschillende facetten van het Public Affairs vak te leren kennen.

Ben je WO-student in de laatste fase van je studie, proactief en geïnteresseerd in een stage bij IvCB? Neem dan contact op met ons op info@ivcb.nl.

Onze kernwaarden en business principles

Bij IvCB staan wij voor het navolgende, dit zijn de kernwaarden van ons bedrijf en deze kernwaarden zijn bepalend en sturend in al onze werkzaamheden:

 • Wij werken volgens de hoogste normen van professionaliteit, integriteit en vertrouwelijkheid;
 • Wij spreken altijd de waarheid over wie wij zijn, voor wie wij werken en welke belangen wij vertegenwoordigen;
 • Wij vermijden de schijn van het behartigen van conflicterende en/of tegenstrijdige belangen;
 • Wij gaan prudent en verantwoordelijk om met vertrouwelijke of interne informatie van onze (ex)-opdrachtgevers;
 • Wij zijn verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en accuraatheid van de verstrekte informatie jegens onze stakeholders;
 • Wij respecteren altijd wet- en regelgeving;
 • Wij stellen ons respectvol op naar anderen;
 • Wij zijn eerlijk en betrouwbaar in onze professionele contacten met politici, ambtenaren, overige stakeholders, opdrachtgevers en collega’s.

Onze visie
Op het gebied van Public Affairs & Stakeholdermanagement

Succesvolle organisaties opereren niet vanaf een eiland, maar staan midden in de samenleving. Dat vraagt om interactie: door niet alleen een standpunt neer te zetten, maar vooral door te luisteren en te begrijpen wat de ander wil. Het vertalen van de ontvangen informatie helpt om de juiste boodschappen te formuleren. Die boodschappen dragen bij aan het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak en het realiseren van de doelstellingen.

Hiervoor is een oriëntatie op maatschappelijke compliance nodig en een blik die niet alleen gericht is op het eigen belang, maar ook rekening houdt met de belangen van besluitvormers en ‘tegenstrevers’, oog heeft voor beïnvloeders, het maatschappelijk middenveld, de media en andere relevante stakeholders.

De tijd dat organisaties zich alleen konden beroepen op juridische compliance is voorbij. Niet langer draait het alleen om vragen als ‘Voldoen wij aan de certificaten?’ en ‘Werken we conform wet- en regelgeving’? Maatschappelijke compliance wordt belangrijker; maatstaven die de maatschappij hanteert bepalen steeds meer de ruimte die organisaties krijgen. Door die maatstaven te begrijpen en er ook naar te handelen, vindt de organisatie aansluiting bij haar stakeholders en krijgt ze de ruimte en vrijheid voor haar huidig en toekomstig handelen.

Wij geloven in het aansluiten op belangen van relevante stakeholders, omdat het overtuigen van de ander van het eigen standpunt vaak niet werkt. Een standpunt is daarbij te vergelijken met het topje van een ijsberg. Onder water zit het meest substantiële; de onderliggende belangen, normen en waarden. Door daarbij aan te sluiten en met partijen bestendige relaties op te bouwen en coalities te vormen, vinden we duurzaam draagvlak voor uw organisatie en doelstellingen.

Team IvCB
De klanten van IvCB

IvCB werkt voor opdrachtgevers binnen een groot aantal verschillende sectoren. Daarbij hebben wij gespecialiseerde kennis opgebouwd binnen de thema’s zorg, mobiliteit, duurzaamheid, technologie, energie, financiën, zakelijke dienstverlening, ruimtelijke ordening, onroerend goed en chemie. Onder onze klanten bevinden zich zowel multinationals, overheden en brancheorganisaties, als ambitieuze organisaties die op het punt staan de markt te veroveren of NGO’s die de wereld willen veranderen.

De partners van IvCB

De kracht van IvCB ligt in onze focus. Wij richten ons exclusief op Public Affairs, stakeholdermanagement, strategische communicatie en Public Strategy. Voor juridische kennis ten behoeve van onze zorg en life sciences opdrachtgevers zijn we daarom en partnerschap aangegaan met de advocaten en juridische adviseurs van LEXSIGMA Healtcare uit Amsterdam.

Tevens werken wij samen met het search en selectiebureau Nassau Group uit Den Haag. Met hen hebben wij het search en selectielabel Nassau PA Selection opgezet dat gespecialiseerd is in de executive search en selectie van Public Affairs professionals en leidinggevenden.

Dankzij ons partnerschap als Gold Affiliate van het beursgenoteerde FTI Consulting  beschikt IvCB over een sterk netwerk in onder andere Brussel, Berlijn,  Londen en New York.

Lidmaatschappen

Alle medewerkers van IvCB zijn lid van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA). Beroepsvorming, professionaliteit en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel. IvCB is lid van MVO Nederland dat als doel heeft om zoveel mogelijk bedrijven en organisaties te inspireren, verbinden en processen te versnellen op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen. Tevens zijn we lid van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland, een non-profit, niet-gouvernementele, apolitieke en vrijwillige organisatie van bedrijven en individuen die handel tussen de Verenigde Staten en Nederland bedrijven en de Duits-Nederlandse Handelskamer.