Skip to content Skip to footer

Op de kaart bij stakeholders

Expertise:

Uitdaging

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) wil als nieuwe branchevereniging de belangen van haar leden op de kaart zetten. De onbekendheid van FIM staat dat in de weg. FIM wil graag aanspreekpunt zijn voor alle relevante besluitvormers en beïnvloeders op het gebied van monumentenzorg.

Aanpak door IvCB

IvCB heeft de belangrijkste stakeholders van FIM gedetailleerd in kaart gebracht. Gekeken is op welke wijze er een natuurlijke aansluiting met deze stakeholders te maken is om daarmee een aanleiding te creëren voor een gesprek. Parallel hieraan is een visiedocument ontwikkeld om duidelijk te maken waar de FIM voor staat en wat zij wil bereiken. Stakeholdergesprekken zijn gedegen voorbereid, gevoerd en opgevolgd.

Resultaat voor de klant

Van een onbekende partij heeft FIM een top-of-mind positie gerealiseerd en daarmee een gewaardeerd gesprekspartner van overheid en politiek geworden. Bovendien heeft FIM haar boodschap effectief voor het voetlicht gebracht en wordt zij tegenwoordig geconsulteerd over alle onderwerpen die haar werkveld raken.

Andere cases binnen deze expertise:

Vrijblijvend kennismaken?