Skip to content Skip to footer

Ontwikkelen profileringsstrategie voor een regionale netbeheerder

Expertise:

Een regionale netbeheerder staat voor veel uitdagingen en ziet door de bomen het bos niet meer. Vanuit IvCB helpen we ze prioriteiten te stellen en zich meer te profileren. 

Uitdaging

De regionale netbeheerder worstelt in 2017 met de vele onderwerpen die op het bedrijf afkomen, zoals de energietransitie, het beëindigen van de gaswinning in Groningen en klimaatmaatregelen zoals het aardgasvrij maken van woningen. Al die onderwerpen brengen voor het bedrijf veel uitdagingen met zich mee. Zo wil de netbeheerder graag gezien en erkend worden als regisseur van de energietransitie. Om dit te bereiken en de vele andere uitdagingen het hoofd te bieden, vraagt de organisatie ons om ondersteuning in public affairs en communicatie.

Aanpak door IvCB

Als eerste bepalen we wat voor de netbeheerder de prioriteitsdossiers zijn. Dit doen we door een koppeling te maken tussen de belangen van de netbeheerder en die van stakeholders. Wat is de communicatiewaarde van een dossier, welke expertise en onderscheidende kwaliteiten heeft de netbeheerder in dat dossier en hoe kan de organisatie zich profileren op dat onderwerp? Als tweede brengen we de belangrijkste stakeholders en het krachtenveld gedetailleerd in kaart. Ook kijken we hoe de prioriteitsdossiers aan de belangen van alle relevante stakeholders raken. Tot slot ontwikkelen we per prioriteitsdossier een visie en actieplan. Vanuit verschillende invalshoeken werken we kernboodschappen uit voor profilering.

Resultaat voor de klant

De netbeheerder krijgt scherp naar welke onderwerpen in public affairs en communicatie vooral de aandacht moet uitgaan. Er ontstaat een sterkere samenwerking tussen de afdelingen Communicatie en Public Affairs en het lukt de organisatie zich goed te profileren en haar belangen goed te behartigen. De organisatie weet slim in te spelen op de Provinciale Staten-verkiezingen en wordt in het verzorgingsgebied meer en meer gezien als regisseur van de energietransitie.

Andere cases binnen deze expertise:

Vrijblijvend kennismaken?