Skip to content Skip to footer

NRC erkent fout

Naar aanleiding van het oordeel van de Raad voor de Journalistiek dat NRC in een aantal artikelen uit november 2017 onzorgvuldig heeft gehandeld in de richting van lobbyist Kevin Zuidhof, heeft NRC bij monde van de Ombudsman van de krant de fout erkent. In de krant van 8 september 2018 schrijft de Ombudsman hierover: ‘Afgelopen weken werd het oordeel onzorgvuldig door de Raad voor de Journalistiek uitgesproken over de krant. In mijn ogen begrijpelijk.’

De Raad voor de Journalistiek constateerde eerder dat de berichtgeving van NRC over de vergoeding van het geneesmiddel Orkambi van het bedrijf Vertex “ontegenzeglijk ernstige beschuldigingen aan het adres van Zuidhof in de uitoefening van zijn beroep bevatte, waardoor zijn integriteit is aangetast”. De Raad voor de Journalistiek gaf aan dat “journalisten weliswaar vrij zijn in de selectie van nieuws, maar dat dit niet wegneemt dat zij zo volledig mogelijk dienen te berichten en eenzijdige berichtgeving behoren te vermijden”. De krant maakte geen melding van het feit dat het betroffen bedrijf sinds haar bestaan een cumulatief verlies van meer dan 5 miljard dollar had geleden. De krant schreef dat er niet één ‘maar wel negen kwartalen winst’ door het bedrijf waren geboekt in zijn achtentwintigjarig bestaan. De krant liet echter na te melden dat acht van de negen in de krant genoemde winstkwartalen niet tot een winstgevend boekjaar hadden geleid. Het enige winstgevende boekjaar in de bestaansgeschiedenis van het bedrijf was te danken aan één sterk kwartaal binnen het destijds enige winstgevende boekjaar. Hoewel de gecommuniceerde boodschap over de financiële prestaties van het bedrijf naar politici naar de letter onjuist was, heeft deze de strekking van het verhaal dat het hier om een zwaar verliesgevend bedrijf ging op geen enkele wijze beïnvloed en is er ook nooit opzet in het spel geweest om een minder accurate boodschap te willen communiceren. De Raad voor de Journalistiek constateerde dat lobbyist Zuidhof altijd te goeder trouw heeft gehandeld wat ook door de Ombudsman van NRC nogmaals is aangehaald.