Skip to content Skip to footer

Nieuwe training: Meer impact creëren met je verhaal

IvCB biedt een nieuwe training aan ‘Meer impact creëren met je verhaal’. Deze training verschijnt in twee varianten: een voor professionals en een voor bestuurders.

De training voor professionals is er op gericht om vanuit de complexe inhoud waarmee professionals dagelijks mee werken een boodschap te formuleren die mensen echt raakt. Zonder die passende boodschap bereik je immers niet het gewenste resultaat. Dat is een gemiste kans. Want met het juiste verhaal word je meer gehoord, oefen je meer invloed uit en bereik je sneller je doelen. In onze training voor professionals leer je snel en effectief op welke manier er vanuit de expertise het juiste verhaal gemaakt kan worden voor media, in- en externe stakeholders of het grote publiek. 

Bij de training voor bestuurders ligt de nadruk veel meer op de vraag hoe de juiste aanpak en instrumenten vanuit de organisatiestrategie gekozen kunnen worden, en helpen wij bestuurders de juiste woorden te vinden voor iedere denkbare situatie om een verhaal te bouwen waarmee ze impact kunnen creëren. Tevens helpt de training bestuurders om adviseurs inhoudelijk beter aan te sturen en effectiever opdracht te geven om tot het gewenste verhaal te komen.

De training wordt gegeven door ervaren en door de wol geverfde communicatieprofessionals die vanuit een resultaatgerichte aanpak werken. Nadere informatie over de training is ook hier te vinden.