Skip to content Skip to footer

Industry & Energy

IvCB Industry & Energy

IvCB Industry & Energy adviseert haar opdrachtgevers uit de industrie, automotive en energiesector over huidige en toekomstige vraagstukken.

IvCB Industry & Energy adviseert haar opdrachtgevers uit de industrie, automotive sector en de energiewereld over huidige en toekomstige vraagstukken. Klimaat en duurzaamheid spelen daarbij een centrale rol. Naast Europese en nationale ambities en besluiten verlangt ook de samenleving in toenemende mate dat er door deze sectoren meer inspanningen op deze thema’s worden geleverd. Met een transitie naar duurzame en emissievrije energie en vervoer, een omwenteling naar een circulaire economie en de behoefte aan één miljoen nieuwe woningen in Nederland tot 2030 staan deze sectoren voor enorme uitdagingen.

Het team van IvCB Industry & Energy helpt bedrijven uit deze sectoren met het vinden van de juiste oplossing voor deze vraagstukken. Wij ontwikkelen een Public Strategy voor deze bedrijven, geven vorm aan het Public Affairsbeleid en bouwen aan het benodigd draagvlak voor het realiseren van de plannen van onze opdrachtgevers. Daarbij kunnen de professionals van IvCB Industry & Energy bogen op langjarige ervaring met en kennis over deze sectoren. Dit strekt zich uit van de maaksector tot aan de zware industrie en de chemiesector. Van energieproducten en -leveranciers tot aan distributeurs en netwerkbeheerders. Van vooruitstrevende autofabrikanten tot aan laadpaalbouwers,

Interface gelooft in sterke partnerschappen. IvCB is zo’n partner die ons al jarenlang succesvol helpt bij het vormgeven en uitdragen van onze duurzaamheidsmissie (‘Mission Zero’ en ‘Climate Take Back’) en het verkrijgen van erkenning van externe stakeholders. IvCB is zowel een sparringpartner voor onze strategische vraagstukken, als ook een partij die creatieve oplossingen weet aan te dragen en ons op transparante wijze inzicht biedt in de verrichte werkzaamheden en behaalde resultaten.

Nigel Stansfield, CEO Interface EMEA

Vrijblijvend kennismaken?