IvCB New Energy

IvCB New Energy adviseert haar opdrachtgevers uit de industrie, automotive, energie- en bouwsector over huidige en toekomstige vraagstukken.

IvCB New Energy adviseert haar opdrachtgevers uit de industrie, automotive sector, de energiewereld, de bouw en onroerendgoedsector over huidige en toekomstige vraagstukken. Klimaat en duurzaamheid spelen daarbij een centrale rol. Naast Europese en nationale ambities en besluiten verlangt ook de samenleving in toenemende mate dat er door deze sectoren meer inspanningen op deze thema’s worden geleverd. Met een transitie naar duurzame en emissievrije energie en vervoer, een omwenteling naar een circulaire economie en de behoefte aan één miljoen nieuwe woningen in Nederland tot 2030 staan deze sectoren voor enorme uitdagingen.

Het team van IvCB New Energy helpt bedrijven uit deze sectoren met het vinden van de juiste oplossing voor deze vraagstukken. Wij ontwikkelen een Public Strategy voor deze bedrijven, geven vorm aan het Public Affairsbeleid en bouwen aan het benodigd draagvlak voor het realiseren van de plannen van onze opdrachtgevers. Daarbij kunnen de professionals van IvCB New Energy bogen op langjarige ervaring met en kennis over deze sectoren. Dit strekt zich uit van de maaksector tot aan de zware industrie en de chemiesector. Van energieproducten en -leveranciers tot aan distributeurs en netwerkbeheerders. Van vooruitstrevende autofabrikanten tot aan laadpaalbouwers, En van vastgoedpartijen tot aan bouwbedrijven.

Vrijblijvend kennis maken?