Skip to content Skip to footer

Meer erkenning voor duurzame koplopers

Expertise:

Uitdaging

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Hierdoor vervaagt het onderscheid tussen echte en schijnduurzaamheid. De vele –vaak commerciële- duurzaamheidslabels dragen hieraan bij. Interface, ’s werelds grootste ontwerper en producent van modulaire vloerbedekking, is al jarenlang koploper op het gebied van duurzaamheid. Zij wil een eind aan maken aan ‘greenwashing’ door een focus op feiten en resultaten in plaats van mooie praatjes.

Aanpak door IvCB

Een onderzoek is geïnitieerd onder professionele inkopers over hun kennis van duurzaamheidslabels. De resultaten onderbouwen de stelling dat inkopers door deze labels op het verkeerde been worden gezet. Met ambtenaren en politici zijn gesprekken gevoerd met het doel objectieve duurzaamheidscriteria leidend te maken. Met gelijkgestemde marktpartijen is een coalitie gevormd. Deze coalitie heeft via de media en door middel van een bijeenkomst in Nieuwspoort haar geluid laten horen.

Resultaat voor de klant

De gesprekken, de coalitie, de media-aandacht en de bijeenkomst hebben het onderwerp op de agenda gezet. Hierdoor hebben verschillende key opinion leaders hun afkeer van (commerciële) duurzaamheidslabels in de media geuit. Beleidsmakers en politici worden kritischer richting het oerwoud aan duurzaamheidslabels. Het resultaat is dat koplopers als Interface meer erkenning bij aanbestedingen door de overheid krijgen.

Andere cases binnen deze expertise:

Vrijblijvend kennismaken?