Ondersteuning op maat

Onze klanten zijn bedrijven van start-up tot multinational, ngo’s, brancheorganisaties en overheden. Zij hebben uiteenlopende behoeften en daarom bieden wij ondersteuning op maat. Onze activiteiten zijn afhankelijk van uw vraag, wensen en budget:

• monitoring van nieuws uit Den Haag, politiek-bestuurlijk Nederland en de samenleving
• opstellen en uitvoeren van een passende lobbystrategie en advisering daarover
• ontwikkelen en uitvoeren van een strategie om draagvlak voor uw plannen te realiseren
• adviseren over strategische (her)positionering
• creëren van boodschappen, frames en argumentatielijnen
• opzetten, organiseren en voorbereiden van gesprekken met ambtenaren en toezichthouders, Tweede Kamerleden en andere relevante besluitvormers en stakeholders
• adviseren over het omgaan met politieke besluitvormers en voorbereiding op hoorzittingen, rondetafelgesprekken en enquêtes in de Tweede Kamer.
• agenda-setting door onder andere de inzet van media