Effectieve belangenbehartiging

Wat lokaal, in de provincie, in Den Haag of in Brussel besloten wordt, heeft grote invloed op uw organisatie. Dat biedt kansen, bijvoorbeeld als overheidsopdrachten worden uitgeschreven. Maar levert ook bedreigingen en uitdagingen op, wanneer regelgeving wordt aangescherpt of investeringsbeslissingen gevaar lopen.

Wij activeren met public affairs en lobby uw stem en zetten uw belang op de politieke agenda. Op het juiste moment, bij de juiste persoon en met de juiste boodschap.

Position film

Organisaties die hun standpunt en belangen naar voren brengen doen dat meestal in de vorm van een position paper. Verschillende studies hebben aangetoond dat mensen eerder een videoboodschap onthouden. Met een position film, een position paper in documentaire vorm, helpen wij organisaties veel effectiever te worden.