Digital Economy

In de digitale economie loopt veel wet- en regelgeving achter op de snelle digitale innovaties van de laatste jaren. Voor veel spelers in de digitale economie brengt dit lastige vraagstukken met zich mee over bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid, belastingen, mededingingsregels, consumentenbescherming of omgang met vakbonden. Wij geven onder meer techbedrijven, platformeconomieën en e-commercebedrijven hierover strategisch advies en ondersteunen ze bij public affairs en stakeholder- en reputatiemanagement vraagstukken.

Voor het benutten van kansen en effectief tackelen van risico’s is alleen een goed verhaal niet voldoende. Zonder de juiste timing bij het overbrengen van boodschappen is de kans van slagen heel beperkt. Met slim stakeholdermanagement en een goede communicatiestrategie zorgen wij ervoor dat u vrienden maakt voordat u ze nodig heeft.

Wij hebben jarenlange ervaring in het behartigen van publieke belangen op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Wij beschikken bovendien over een invloedrijk internationaal netwerk in onder meer Berlijn, Brussel, Frankfurt, Londen, Parijs en Washington. Een netwerk dat u voorziet van best practices en snel op de hoogte brengt van relevante actuele informatie.

Geselecteerde referenties:

Als een van de oudste deelautobedrijven van Nederland positioneert Greenwheels zich graag als constructieve kennispartner van overheden om de groei van deelauto’s te verankeren in beleid. De samenwerking met IvCB is waardevol gebleken bij de inrichting en uitvoering van onze politieke belangenbehartiging, het versterken van onze invloedspositie en het opbouwen van duurzame relaties. Zowel op landelijk- als lokaal niveau. IvCB kiest in haar benadering voor een aanpak waarin aansluiting wordt gezocht bij de agenda en belangen van stakeholders. Deze aanpak is succesvol gebleken omdat stakeholders meer ontvankelijk zijn voor onze boodschap en bereid zijn tot actie.”

Andrew Berkhout
Managing Director Greenwheels