Industry & Energy

De omwenteling naar een duurzame, circulaire economie brengt voor veel organisaties enorme uitdagingen met zich mee. Wij helpen opdrachtgevers uit de industrie, automotive sector, en de energiewereld  om draagvlak te creëren voor hun plannen.

Met een transitie naar duurzame energie en emissievrij vervoer en een omwenteling naar een circulaire economie  staan veel organisaties voor enorme uitdagingen. Naast ambities vanuit de nationale en Europese overheid verlangt ook de samenleving in toenemende mate dat sectoren en organisaties meer inspanningen leveren voor een groene en circulaire economie. Onze professionals zijn goed ingevoerd in deze vraagstukken en gedreven en creatief in het ontwikkelen van de juiste strategie en een effectief public-affairs-beleid.

Wij hebben jarenlange ervaring met en veel kennis over klimaat- en duurzaamheidsthema’s en de sectoren waarop de vraagstukken een grote impact hebben. Dat strekt zich uit van de maaksector tot aan de zware industrie en de chemiesector. Van energieproducenten en -leveranciers tot aan distributeurs en netwerkbeheerders en van autofabrikanten tot aan laadpaalbouwers

Geselecteerde referenties:

Interface gelooft in sterke partnerschappen. IvCB is zo’n partner die ons al jarenlang succesvol helpt bij het vormgeven en uitdragen van onze duurzaamheidsmissie (‘Mission Zero’ en ‘Climate Take Back’) en het verkrijgen van erkenning van externe stakeholders. IvCB is zowel een sparringpartner voor onze strategische vraagstukken, als ook een partij die creatieve oplossingen weet aan te dragen en ons op transparante wijze inzicht biedt in de verrichte werkzaamheden en behaalde resultaten.

Nigel Stansfield, CEO Interface EMEA