Healthcare

Organisaties in Health en Life Sciences voelen flinke druk om te voldoen aan strenge operationele eisen en complexe regelgeving. Bovendien leveren de maatschappelijke druk om te hervormen en het verscherpte inkoopbeleid van zorginkopers nieuwe uitdagingen op. Wij geven ze inzicht in het politieke en maatschappelijke krachtenveld en helpen de organisaties hun stem te activeren. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, GGZ-instellingen, farmaceuten en MedTech-bedrijven.

Preventie, behandeling en zorg zijn prioriteitsdossiers van nationale overheden en spelers in de markt. Net als het beheersbaar houden van stijgende zorguitgaven als gevolg van onder andere de vergrijzing en verhoging van de levensverwachting. In deze dossiers spelen vele belangen. Bij ieder vraagstuk brengen wij zorgvuldig het krachtenveld in kaart.

Wij kennen de sector door en door en helpen u complexe vraagstukken op te lossen. Of het nu gaat om markttoegang, maatschappelijk verantwoord ondernemen, inkoop, contractering of maatschappelijke druk. Wij zorgen voor inzicht in het samenspel van belangen en gebruiken onze creativiteit om meningen en besluiten constructief te beïnvloeden.

Geselecteerde referenties:

Gereguleerde markten vereisen een aangepaste commerciële insteek. Vanuit hun brede kennis van de zorg heeft IvCB ons inzicht geboden in relevante scenario’s en maatschappelijke, politieke en economische trends en ontwikkelingen en welke impact deze op ons hebben. Door als strategisch sparringpartner op te treden bij het beoordelen van onze kansen en bedreigingen heeft IvCB ons geholpen bij het maken van onze strategische keuzes voor de komende jaren

Remko Berkel, Country Director Specsavers Nederland