Skip to content Skip to footer

Landelijke en lokale belangenbehartiging voor Greenwheels

Expertise:

IvCB ondersteunt autodeelorganisatie Greenwheels meerjarig bij landelijke en lokale belangenbehartiging.

Uitdaging

Omdat autodelen een sterke groei doormaakt en de aandacht heeft van het Rijk en gemeenten, wil het oudste autodeelbedrijf van Nederland haar invloedspositie versterken. Het bedrijf vraagt ons om advies en begeleiding bij de belangenbehartiging, met vooral aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Aanpak door IvCB

Als eerste doen we een uitgebreide stakeholderanalyse, gericht op politieke, ambtelijke en maatschappelijke stakeholders landelijk en in circa veertig gemeenten. In het verlengde daarvan ontwikkelen we een lobbystrategie. Het doel: autodelen en Greenwheels goed op de kaart zetten en het bedrijf positioneren als constructieve kennispartner van de overheid. Ook ondersteunen we bij de uitvoering. Met position papers, pakkende verhalen en kernachtige boodschappen trekken we de aandacht. Daarnaast houden we nieuwe ontwikkelingen in de gaten en reageren we op consultaties vanuit maatschappelijke organisaties en de overheid. Zo slagen we erin diverse succesvolle coalities te realiseren.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen verspreiden we een lobbybrief om gemeentelijk beleid over autodelen, parkeren en elektrificatie te beïnvloeden. Deze brief delen we met de belangrijkste politieke partijen, politiek leiders, verkiezingsprogrammacommissies, belangengroepen, sectorverenigingen en kennisinstituten. Ook voert Greenwheels in aanloop naar de verkiezingen diverse gesprekken met lokale politici, waarbij wij ze inhoudelijk en strategisch adviseren.

Resultaat voor de klant

De lokale en landelijke lobby pakt voor Greenwheels positief uit, wat leidt tot beleidsmatig en financieel voordeel en afwending van aanzienlijke nadeel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen komt de lobby-inbreng in veel partijprogramma’s terecht, wat resulteert in gunstig gemeentelijk beleid.

Als een van de oudste deelautobedrijven van Nederland positioneert Greenwheels zich graag als constructieve kennispartner van overheden om de groei van deelauto’s te verankeren in beleid. De samenwerking met IvCB is waardevol gebleken bij de inrichting en uitvoering van onze politieke belangenbehartiging, het versterken van onze invloedspositie en het opbouwen van duurzame relaties. Zowel op landelijk- als lokaal niveau. IvCB kiest in haar benadering voor een aanpak waarin aansluiting wordt gezocht bij de agenda en belangen van stakeholders. Deze aanpak is succesvol gebleken omdat stakeholders meer ontvankelijk zijn voor onze boodschap en bereid zijn tot actie.

Andrew Berkhout, Managing Director Greenwheels

Vrijblijvend kennismaken?