Kees van Oosten

Kees van Oosten is associate adviseur van IvCB en heeft een sterk juridische en economische achtergrond.

Kees is een vindingrijke verbinder, met natuurlijk gezag, zeer ruime ervaring en een uitstekend netwerk. Zijn kennis van verschillende sectoren in de maatschappij is breed en diepgaand. Hieronder begrepen Tech, Life Sciences & Health, Food Agri, Zorg, Welzijn, Integratie, Sport, Cultuur en Onderwijs. Kees is nuchter, creatief, loyaal, discreet, cultureel en politiek-bestuurlijk sensitief.

Kees is econoom en jurist en studeerde aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. Kees is tevens als of counsel en advocaat verbonden aan TK Advocaten Notarissen in Leiden, na bijna drie decennia als partner aan het kantoor verbonden te zijn geweest en werkt met andere organisaties op verschillende projecten.