Interview Wytske Postma (CDA)

Over verkeersveiligheid, individualisme en de CBR-affaire.

U zit inmiddels alweer langer dan een jaar in de kamer. Wat zijn uw drijfveren geweest om de politiek in te gaan?

Ik zag een maatschappij die steeds individualistischer werd, waarbij ‘succes een keuze is’ en niet meekomen je eigen schuld. Een maatschappij waarin mensen steeds harder leken te worden naar elkaar en waar mensen vinden dat ze ‘recht op iets hebben’. Ik miste het omzien naar elkaar. Ik miste een overheid die uitgaat van de kracht van de gemeenschap en de groep in plaats van het individu of het bedrijfsleven. Het opkomen voor groepen die nu minder goed meekomen en het verbinden is wat ik terug wil laten komen in de politiek.

 Wat voor effect verwacht u dat de coronacrisis zal hebben op het stemgedrag van de kiezer tijdens de komende verkiezingen?

Wat het effect is, vind ik moeilijk te zeggen. Wat ik nu wel zie is dat veel campagnes online gaan. Met online debatten en veel boodschappen via de social media kanalen. Ook tv-debatten, stemwijzers en kranten zullen een grotere rol spelen. Het met mensen in gesprek gaan op straat valt helemaal weg. Mensen zullen hun informatie over waar de verschillende partijen voor staan meer online moeten opdoen.

Er is extra aandacht nodig om er voor te zorgen dat iedereen kan stemmen. Corona maakt dat lastiger. Daarom heeft het CDA om het stemmen per brief gevraagd voor groepen die niet naar een stemlokaal durven of willen vanwege Corona.

 Tijdens uw maidenspeech heeft uw de problematiek bij het CBR aangehaald. Wat dreef u om juist dit punt naar voor te brengen?

Totale verbazing. En ongeloof. Hoe kon de overheid hier zo’n puinhoop van maken? Mensen moesten weken, soms maanden wachten op de verlenging van hun rijbewijs. Zonder geldig rijbewijs mag je niet rijden. Ik heb mensen gesproken die in grote onzekerheid zaten of het wel voor hun 75e verjaardag verlengd werd. Ze konden er niet van slapen. Veel 75+ers hebben een auto nodig. Omdat het de toegang is tot bezoek aan je familieleden, vrienden en kleinkinderen. Deze mensen zijn ook vaak mantelzorger. Ze hebben een auto nodig om hun partner naar de dokter te brengen en om boodschappen te doen. Mijn maidenspeech over het CBR was het begin van de vele debatten die we gevoerd hebben. Ik heb de Minister nog vaak naar de kamer gehaald om ervoor te zorgen dat het wegwerken van de wachtlijsten prioriteit bleef houden. Het hebben van een rijbewijs is voor veel mensen nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Wat zou wat u betreft in elk geval een van de kernpunten moeten zijn van het komende regeerakkoord?

De dienstbaarheid van de overheid. Een overheid hoort er voor de samenleving te zijn. Niet andersom. Maar als je naar de uitvoeringsinstanties kijkt van de overheid, zoals bij de kinderopvangtoeslagaffaire of het CBR dan slaagt de overheid er niet in. Dat moet echt anders.

Wanneer is voor u het Kamerlidmaatschap geslaagd geweest?

Het verschil kunnen maken, is voor mij een belangrijke drijfveer. Op komen voor mensen die dat nodig hebben. Als ik daar elke keer een bijdrage aan kan leveren, vind ik het geslaagd. Voor mij is het belangrijk om echt resultaat te halen. Een echte verandering of verbetering dus.

Bij mijn maidenspeech heb ik gezegd dat ik als doel heb gesteld om het CBR op orde te krijgen. Ik wil niet eerder weg dan dat.

Daarnaast heb ik verkeersveiligheid hoog op mijn agenda staan. Zo heb ik een initiatiefnota ingediend met concrete punten om verkeershufters aan te pakken. Het aantal verkeersslachtoffers is dit jaar weer toegenomen. Terwijl we minder hebben gereden! Dat moet echt hard omlaag. Zeker als je ziet wat voor leed het veroorzaakt bij mensen. Als het aantal slachtoffers omlaag gaat, gaat bij mij de vlag uit.