Skip to content Skip to footer

ING en maatschappelijke compliance

De verontwaardiging van links tot rechts in de politiek was groot toen de RvC van ING vorige week aankondigde het salaris van topman Hamers flink te willen verhogen. Terwijl het besluit van de RvC toch legitiem was?

Vandaag kondigde de RvC van ING aan het voorstel tot salarisverhoging voor de topman in te trekken. President-commissaris Jeroen van der Veer liet in een verklaring weten dat de RvC de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie heeft onderschat.

De afgelopen jaren zijn er tal van vergelijkbare voorbeelden aan te halen waarbij legitiem genomen besluiten door grote corporates onder publieke en/of politieke druk zijn teruggedraaid. Steevast zie je dat deze besluiten onderbouwd worden vanuit het adagium van legal compliance. Dat is ook zeer goed te begrijpen. Immers, na de invoering van de Sarbanes-Oxley Act in 2002 en de totstandkoming van de Nederlandse corporate governance code in 2003 die in 2009 geactualiseerd werd, hebben beursgenoteerde bedrijven vele inspanningen gepleegd om deze in te voeren en compliant te zijn.

De tijd dat organisaties zich alleen kunnen beroepen op juridische compliance is echter voorbij. Een duidelijke oriëntatie op maatschappelijke compliance is nodig. Een blik die rekening houdt met de belangen van besluitvormers en ‘tegenstrevers’, oog heeft voor beïnvloeders, maatschappelijke opvattingen, de media en andere relevante stakeholders.

Voor beursgenoteerde bedrijven en andere grote corporates is het de uitdaging de belangen van relevante stakeholders niet alleen in de eerste plaats te kennen, maar er ook aansluiting bij te vinden en bestendige relaties op te bouwen en coalities te vormen. Niet om daarmee uitsluitend negatieve reacties en negatieve PR zoals nu bij ING te voorkomen, maar juist ook om duurzaam draagvlak te realiseren waardoor de doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden.