Handelen niet in strijd met letter of geest van BVPA Handvest

Handelen niet in strijd met letter of geest van BVPA Handvest

Op 7 februari 2018 heeft het bestuur van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) haar besluit gecommuniceerd in het kader van de zogenaamde ‘medicijnlobby’. NRC berichtte hier vorig jaar over en stelde dat de directeur van IvCB Kevin Zuidhof ‘onzin’ zou hebben gecommuniceerd naar enkele Tweede Kamerleden inzake de financiële prestaties van de opdrachtgever. In plaats van ‘sinds het ontstaan van het bedrijf in 1989 is er slechts één jaar winst gemaakt als gevolg van een sterk kwartaal in dat jaar’ is er gecommuniceerd ‘sinds het bestaan van het bedrijf is er slechts één kwartaal winst gemaakt.’ Alhoewel de door de opdrachtgever aangeleverde soundbite onzorgvuldig was, heeft het op geen enkele wijze de strekking van de boodschap aangetast, laat staan een ander beeld opgeroepen. Desondanks zijn naar aanleiding van het NRC artikel wel twee ‘klachten’ binnengekomen bij het bestuur van de BVPA die voorgelegd zijn aan de Klachtencommissie.

Conclusie: Lobby binnen lijnen van Handvest

Na wekenlang grondig onderzoek concludeert de Klachtencommissie als volgt: De commissie is op basis van de beschikbare feiten van oordeel dat in het algemeen geen sprake is geweest van een onbehoorlijke manier van uitvoering van het werk als lobbyist of van een wijze van werken die in strijd zou zijn met letter of geest van het Handvest. De heer Zuidhof kan niet verweten worden dat hij de informatie over de winst zelf bedacht heeft of buiten zijn opdrachtgever om in omloop heeft gebracht. Buiten kijf lijkt ons ook dat de heer Zuidhof te goeder trouw heeft gehandeld en in de communicatie met zijn opdrachtgever zorgvuldig heeft geopereerd. De commissie heeft waardering voor de wijze waarop Zuidhof heeft gereageerd toen naar buiten kwam dat de verstrekte informatie niet bleek te kloppen.

Waar houdt de verantwoordelijkheid van de PA adviseur op? 

Het Handvest van de BVPA is echter zeer strikt en zegt dat leden zelf persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de betrouwbaarheid en accuraatheid van de informatie. Die enge interpretatie levert al snel een probleem op bij inhoudelijk complexe informatie, omdat de verantwoordelijkheid persoonlijk bij de lobbyist wordt neergelegd zelfs als deze de informatie heeft proberen te verifiëren en door de opdrachtgever heeft laten accorderen. Deze problematiek heeft de heer Zuidhof ook aangekaart bij de klachtencommissie. De klachtencommissie adviseert om binnen de BVPA hier een discussie over te voeren en in overleg te gaan met aanverwante beroepsgroepen om deze strikte norm tegen het licht te houden. Het integrale advies van de Klachtencommissie is hier te lezen: 2018 01 29 KV Advies BVPA Zuidhof[1] 2018 02 02 KC NaderAdvies Zuidhof.

IvCB is al jaren actief in de politieke arena en staat bekend als een integer adviesbureau dat professioneel en conform de gedragsregels van de BVPA handelt.

5 Reactie's
 • Miriam Zeevenhooven
  Geplaatst op 13:40h, 07 februari Beantwoorden

  Ik ken de heer Zuidhof als een integere en vakbekwame public affairs specialist. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de heer Zuidhof te goeder trouw heeft gehandeld.
  Ik ben voorts van mening dat het Handvest van de BVPA het onmogelijke vraagt van haar leden door ze verantwoordelijk te houden voor alle door opdrachtgevers verstrekte informatie. Ik merk ook op dat er onder de leden tegengestelde belangen kunnen bestaan, zoals in het onderhavige geval tussen klagers en beklaagde. Beetje triest dat leden onderling elkaar gaan beklagen. Het ware beter onderling de discussie aan te gaan om er van te leren.

 • Cees den Bakker
  Geplaatst op 15:08h, 07 februari Beantwoorden

  Ik ben het helemaal met mevrouw Zeevenhooven eens. Kevin Zuidhof is een zeer integer ondernemer. En wat de BVPA hier doet is een beroepsvereniging onwaardig. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

 • Jacques Bettelheim
  Geplaatst op 15:00h, 08 februari Beantwoorden

  Van deze reacties begrijp ik echt helemaal niets. Wat heeft de BVPA in dezen niet goed gedaan? Het bestuur heeft conform de statuten gehandeld, door verzoeken van leden in behandeling te nemen om de kwestie te laten onderzoeken. Dat heeft geleid tot gedegen onderzoek en een weloverwogen uitspraak, waarbij we kunnen vaststellen dat Kevin Zuidhof correct heeft gehandeld. En dat is goed nieuws voor hem én voor onze beroepsgroep. Wat hadden jullie dan gewild: dat dit was blijven hangen?

 • Miriam zeevenhooven
  Geplaatst op 16:12h, 08 februari Beantwoorden

  Ten eerste worden verzoeken tot toetsing bestempeld als klacht. De BVPA had ook kunnen beslissen hier het gesprek over aan te gaan. En ervan te leren. Verder had de berichtgeving van BVPA kunnen en moeten beginnen met de belangrijkste bevinding, dat de heer Zuidhof correct heeft gehandeld. in plaats daarvan sugereren de kop en eerste alinea een andere lezing.

 • Cees den Bakker
  Geplaatst op 16:20h, 08 februari Beantwoorden

  Geachte heer Bettelheim
  De reactie van het bestuur begint met een beschuldiging en niet met het heugelijke feit dat Kevin Zuidhof integer gehandeld heeft. Daarmee ben ik het dus eens met mevrouw Zeevenhooven. Zo ga je niet met leden/collega’s om.

Geef een reactie