Skip to content Skip to footer

Gemeente bespaart miljoenen op investering in infrastructuur

Expertise:

Uitdaging

Vanwege de aanleg van een nieuwbouwwijk moet een gemeente een hoogspanningslijn verplaatsen. De kosten hiervan worden op maximaal 7 miljoen euro geschat. Dit bedrag wordt door de netwerkbeheerder bevestigd. De verantwoordelijk wethouder haalt hiervoor steun in de raad. Kort daarop verhoogt de netwerkbeheerder geheel onverwacht de geschatte kosten met 10 miljoen euro. Dit vormt een financieel probleem voor de gemeente en een politiek probleem voor de wethouder. De netwerkbeheerder houdt echter vast aan het verhoogde bedrag.

Aanpak door IvCB

Na een grondige analyse van het krachtenveld wordt via het ministerie van Financiën (100% aandeelhouder van de netwerkbeheerder) en de Energiekamer (toezichthouder op energiemarkt) druk op de netwerkbeheerder uitgeoefend. Met beide partijen heeft IvCB meerdere gesprekken gevoerd. Doorslaggevend was de strijdigheid van de plotselinge verhoging met een goede corporate governance van de netwerkbeheerder. De argumenten werden vastgelegd in position papers die werden afgestemd op elke stakeholder afzonderlijk.

Resultaat voor de klant

Door de juiste argumenten aan te voeren is de gewenste druk op de netwerkbeheer uitgeoefend. Dit heeft geresulteerd in het terugdraaien van de verhoging. Daarmee heeft de gemeente miljoenen euro’s weten te besparen.

Andere cases binnen deze expertise:

Vrijblijvend kennismaken?