IvCB Finance

IvCB Finance geeft strategisch advies aan financiële instellingen over wet- en regelgeving en maatschappelijke profilering.

IvCB Finance geeft strategisch advies aan financiële instellingen over wet- en regelgeving en maatschappelijke profilering.  Van beursgenoteerde banken, verzekeraars, asset management bedrijven, e-commerce bedrijven en pensioenfondsen tot challengers en kleine start ups. Zodat de (potentiële) bedrijfsactiviteiten optimaal tot hun recht kunnen komen. Het wettelijk kader behoort namelijk geen belemmering te zijn, maar dient juist mogelijkheden te bieden.

Komende wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht tot de nationale implementatie van Europese wetgeving hebben uw aandacht. Met onze ondersteuning verzekert u zich van een gestructureerde, resultaatgerichte en beproefde aanpak om uw belangen optimaal te behartigen.

Als Gold Affiliate partner van FTI Consulting beschikken wij over een invloedrijk netwerk in onder andere Brussel, Frankfurt en Washington. Hierdoor kunnen we snel inspringen op de actualiteit.

Het IvCB Finance team bestaat uit specialisten die kennis en ervaring hebben opgedaan in de financiële wereld. Professionals die weten dat het verhaal rationeel te verklaren is, maar niet altijd door het algemene publiek en stakeholders direct wordt begrepen of gewaardeerd. De activiteiten van IvCB Finance zijn ondersteunend aan uw kernactiviteiten, die staan altijd centraal. Wij helpen de brug te slaan tussen uw bedrijf en de publieke sector. Een constructieve professionele verhouding met de overheid en vertrouwen van de samenleving geeft uw bedrijf immers meer draagvlak voor innovatie en ruimte voor groei.

Vrijblijvend kennis maken?