Skip to content Skip to footer

Digital Economy

IvCB Digital Economy

IvCB Digital Economy ondersteunt (tech)bedrijven bij hun belangenbehartiging en reputatie.

IvCB Digital Economy geeft strategisch advies aan nationale en internationale (tech)bedrijven over vraagstukken op het snijvlak van public affairs, stakeholder- en reputatiemanagement. Wij helpen bedrijven met hun strategische vraagstukken en behartigen hun belangen richting politiek, overheid en autoriteiten. Zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau.

Wij hebben uitgebreide ervaring in het adviseren van techbedrijven, online platforms, e-commerce bedrijven, de fintech en medtech sector, streamingsdiensten, bedrijven in de deeleconomie, zoekmachines en andere digitale aanbieders die zich bezighouden met onderwerpen zoals big data, e-privacy, blockchain, datatracking, AI, telecommunicatie, 5G, smart mobility, algoritmes, robotica, internet of things, online adverteren en crypto. In het verlengde hiervan adviseren wij deze organisaties ook over vraagstukken gerelateerd aan arbeidsmarktbeleid, belastingen, mededingingsregels, consumentenbescherming en omgang met vakbonden.

In de digitale economie loopt veel wet- en regelgeving achter op de snelle digitale ontwikkelingen en innovaties van de laatste jaren. Beleidsontwikkeling en nieuwe wetgeving op dit gebied zijn nu volop in ontwikkeling. Dat biedt kansen, maar ook bedreigingen voor spelers in de digitale economie. IvCB ondersteunt actief bij het beïnvloeden van beleidsontwikkeling, besluitvorming en het positioneren van organisaties in politiek-bestuurlijk Nederland. Wij helpen u bij het verkrijgen van draagvlak voor het realiseren van uw plannen, zodat uw (potentiële) bedrijfsactiviteiten optimaal kunnen worden benut. Het wettelijk kader zou namelijk geen belemmering te zijn, maar dient juist mogelijkheden te bieden.

Voor het behalen van een optimaal resultaat is enkel een correct inhoudelijk verhaal niet voldoende. Zonder de juiste timing over wanneer welke boodschap voor het voetlicht te brengen, kennis van politieke processen en procedures, gevoel voor de omgeving en een goed netwerk in Den Haag is de kans van slagen uiterst beperkt. IvCB zorgt ervoor dat u vrienden maakt voor u ze nodig heeft. Wij bieden inzicht in de belangen en doelstellingen van uw stakeholders en weten bruggen te slaan om draagvlak voor uw plannen te realiseren. De professionals van IvCB Digital Economy beschikken over een fijnmazig ambtelijk en politiek netwerk en hebben jarenlange ervaring in het behartigen van uiteenlopende publieke belangen op EU, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Als Gold Affiliate partner van FTI Consulting hebben wij een invloedrijk netwerk in onder andere Berlijn, Brussel, Frankfurt, Londen, Parijs en Washington. We beschikken daarmee over allerlei informatie en best practices uit andere markten en zijn indien nodig tevens in staat internationaal op te schalen.

Vrijblijvend kennismaken?