Skip to content Skip to footer

De Grote Uitslagenavond 2023 in Nieuwspoort

In een bomvol Nieuwspoort waren gisteren zo’n 700 mensen getuige van de historische verkiezingsuitslag, waarin de PVV voor het eerst de grootste partij is geworden en een mogelijke coalitie met een nieuwkomende partij (Nieuw Sociaal Contract) die 20 zetels wist te bemachtigen, en de VVD zou kunnen gaan vormen.

De avond werd voorafgaand aan de exit polls afgetrapt met een debat waarin Arend Jan Boekesteijn en Stéphane Alonso hun licht schenen over de mogelijke uitkomsten van de verkiezingen in het licht van de buitenlandse crises. Ron Fresen, Eveline van Rijswijk en Julia Wouters blikten terug op de verkiezingscampagne van de verschillende partijen en gaven aan wat er in hun ogen goed en fout was gegaan. Klokslag 21 uur kwam de eerste exit poll binnen met een uitslag die de meesten toch niet hadden verwacht. Waar de een nog wel had verwacht dat de PVV wel eens de grootste zou kunnen worden, had de ander niet verwacht dat dat met zo’n groot zetelaantal zou zijn. De panelleden, aangevuld met Joost Vullings, zagen ook bij de vorige verkiezing een trend dat wanneer een politieke partij in de laatste week een sprint trekt, de winst veel hoger uitpakt dan verwacht. Was dit in 2021 bij D66 het geval, dit jaar deed zich dit effect bij de PVV voor. Met deze maar ook de daaropvolgende exit poll kon er gekeken worden naar mogelijke coalities. Met de harde standpunten die Geert Wilders namens de PVV eerder in de campagne had ingenomen lijkt dat een moeilijke opgave, alhoewel Wilders al zeer snel na de exit polls aangaf dat wanneer hij premier zou worden, hij een premier voor alle Nederlanders zal zijn en ook begrijpt dat er samengewerkt moet worden, waarbij iedereen in dat geval over zijn of haar schaduw heen moet stappen. De komende periode moet blijken of partijen hier ook echt in slagen.

De Grote Uitslagenavond die in 2018 door IvCB in het leven is geroepen werd gisteren door IvCB in samenwerking met Haagsch College en Nieuwspoort georganiseerd. Naast de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde IvCB eerder ook uitslagenavonden tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen.