Skip to content Skip to footer

Corona-compensatie: cruciaal voor het voortbestaan van bedrijven in Nederland

De Nederlandse overheid neemt steeds meer drastische maatregelen met het doel de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Verschillende bedrijven waaronder horeca en bioscopen hebben als gevolg hiervan hun deuren al tijdelijk moeten sluiten. Kijkend naar andere landen om ons heen zijn verdergaande maatregelen niet uit te sluiten. Al deze maatregelen raken het bedrijfsleven hard. Zonder compensatie stevenen verschillende bedrijven af op faillissement of worden ernstig in hun resultaten of kaspositie bedreigd. De vraag die rijst is: welke bedrijven en sectoren zullen door de overheid worden beschermd of kunnen rekenen op compensatie? In Den Haag is het laatste woord hier nog niet over gesproken.

Met man en macht zijn talloze medisch specialisten en zorgpersoneel aan het werk om COVID-19 te bestrijden. De door de politiek ingestelde inperking van sociale contacten kunnen daarbij op bijval van de maatschappij rekenen in de strijd tegen het virus. Het virus ontwricht niet alleen ons gezondheidsstelsel, maar legt ook de Nederlandse economie lam met alle gevolgen vandien voor bedrijven. Verschillende sectoren waaronder de sierteelt, de horeca en de luchtvaart gaan nu al onzekere tijden tegemoet.

Het Nederlandse kabinet heeft verzekerd dat zij er alles aan zal doen om de economie draaiende te houden. “We zullen onze economie whatever it takes beschermen tegen deze crisis” waren de geruststellende woorden van minister-president Mark Rutte. Ook minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft gezegd dat de financiële zakken van het ministerie van Financiën diep zijn en dat hij niet bang is om deze te legen.

Hoewel dit bemoedigende woorden zijn van de zijde van het kabinet, is vooralsnog onzeker wie deze ondersteuning in welke vorm tegemoet mag zien en valt het nog steeds niet uit te sluiten dat verschillende bedrijven in zwaar weer terecht zullen komen of zelfs tegen een faillissement aan zullen lopen. Compensatiemaatregelen zijn dan ook hard nodig om de economie draaiend te houden. Sinds de start van de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er steeds meer compensatiemaatregelen in gang gezet, waaronder de werktijdverkorting. In 2008 zorgde deze regeling ervoor dat conjunctuurgevoelige bedrijven als chipmachinemaker ASML door de crisis werd geloodst. Ook de Borgstelling MKB-kredieten zal worden verruimd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal voor bedrijven garant staan, zodat zij alsnog een lening kunnen krijgen.

Het is nu aan de sectoren om aan te geven bij de regering waar hun behoeftes liggen zodat zij gebruik kunnen maken van gewenste compensatiemaatregelen. IvCB kan u helpen bij het bij de regering gericht onder de aandacht brengen van de door u geleden schade en de compensatie die u nodig hebt om door te kunnen gaan.