Skip to content Skip to footer

EMA event in Brussel – Going Dutch: shedding light on the upcoming EU life sciences hotspot

Op 13 juni 2019 organiseerde IvCB in samenwerking met FTI Consulting en Invest in Holland in Brussel het event ‘Going Dutch: shedding light on the upcoming EU life sciences hotspot. Zo’n 40 aanwezigen, voornamelijk grote en middelgrote farmabedrijven, maar ook de koepels EFPIA, EuropaBio, EUCOPE en AmCham, en media kregen zowel het Brusselse als het Nederlandse perspectief belicht. Onder leiding van Kevin Zuidhof van IvCB en Antoine Mialhe van FTI Consulting Brussels discussieerden vier sprekers met het publiek over de kansen die de EMA voor Nederland kan opleveren, maar ook de uitdagingen waar Nederland voor staat.

Jean-Paul Decaestecker van de Task Force van de Europese Raad betrokken bij de Brexit, schetste de gevolgen die de verplaatsing van de EMA kan hebben en ging in op de uitdagingen waar Nederland als gastland voor staat. Janneke Timmerman van het ministerie van EZK nam de aanwezigen mee in de ambities die Nederland heeft om de life sciences & health sector met de komst van de EMA een boost te geven. Tevens ging ze dieper in op de brief die staatssecretaris Mona Keijzer eerder dit jaar naar de Tweede Kamer toezond en waarin ze haar ambities rondom de EMA kenbaar maakte. Gerard Schouw van de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen zette uiteen hoe Nederland soms worstelt met voor de buitenwereld tegenstrijdige signalen: een minister van Medische Zorg die zich ferm opstelt richting de sector, en een staatssecretaris van Economische Zaken die de sector een boost wil geven, vooral nu er volop kansen liggen met de komst van de EMA. Schouw maakte de aanwezigen duidelijk dat de soep niet altijd zo heet gegeven wordt en dat er een duidelijk verschil bestaat tussen wat er gezegd wordt en wat er in beleidsnotities opgeschreven wordt. Positief is dat beide bewindspersonen steeds vaker optrekken sinds de komst van de EMA, wat zich vertaalt in gezamenlijk ondertekende beleidsnotities. Hij vergeleek de situatie met het dansen van de ‘Dutch Samba’: de dans tussen de dominee en de koopman. Koen Daamen van de Netherlands Foreign Investment Agency ging dieper in op de wijze waarop alle partijen in Nederland hun krachten hebben gebundeld en hoe op die manier straks onder aansturing van het Nationale Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor de Topsector Life Sciences & Health’ resultaten geboekt kunnen gaan worden.

Vanuit het publiek werd benadrukt dat er voor gewaakt moet worden dat de kennis die in het Verenigd Koninkrijk is opgebouwd door de verhuizing van de EMA naar Nederland niet ineens weglekt. Die kennis is kostbaar en moet goed worden gekoesterd. In het buitenland maakt men zich soms zorgen over de harde geluiden die vanuit Nederland komen, zeker als het om het beschermen van innovatie gaat: ‘in de boardrooms van de grote bedrijven moeten beslissingen over grote investeringen worden genomen. Daarbij hoort betrouwbaarheid en zekerheid en niet een signaal dat innovatieve medicijnen die met behulp van grote investeringen ontwikkeld moeten worden door een apotheker wel zelf bereid kunnen worden, nog los van het feit dat dit grote medicatieveilgheidsvraagstukken kan opleveren’, aldus een aanwezige.

Misschien moet Nederland de samba maar eens links laten liggen, opperde een vertegenwoordiger van een grote koepel, en zich richten op de tango. Die dans is veel gecoördineerder en minder wispelturig. Met een koningin die uit Argentinië komt zou dat niet een al te grote stap moeten zijn, sloot Kevin Zuidhof de bijeenkomst af.

IvCB en FTI Consulting zullen in samenwerking met Invest in Holland een high level follow up event gaan organiseren in het vierde kwartaal van dit jaar. Tevens zullen IvCB en FTI Consulting een fact finding tour organiseren voor farma- en biotech bedrijven die voornemens zijn zich in Nederland te vestigen als gevolg van de EMA en de aanstaande Brexit.