Behoefte aan een begrotingsanalyse Prinsjesdag?

Dinsdag 17 september is het weer Prinsjesdag. Op die dag zullen de regering en de diverse ministeries hun verwachtingen, plannen en bijbehorende budgetten presenteren voor het aankomende begrotingsjaar. De keuzes die worden gemaakt in de begrotingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor uw organisatie. Nieuwe plannen en beleidslijnen worden gepresenteerd en oude plannen mogelijk geschrapt. Daarnaast zullen budgetten, subsidies en andersoortige regelingen worden verhoogd, verlaagd of verdwijnen deze mogelijk.

Kansen en bedreigingen op maat geanalyseerd

IvCB maakt een nauwkeurige analyse van de begroting 2020 en brengt kansen en bedreigingen voor uw organisatie in kaart. Wij geven aan welke impact deze kansen en bedreigingen op uw organisatie hebben en maken inzichtelijk hoe het beleid verandert en wat de politiek schrijft over de sector waarin uw organisatie actief is. De begrotingsanalyse gaat in op alle voor uw organisatie relevante onderwerpen. Daarbij zetten wij het verdere politieke proces uiteen en verduidelijken wij Haagse terminologie en de besluitvormingsprocessen. Concreet beslaat onze begrotingsanalyse: de troonrede, de Miljoenennota, de Rijksbegrotingen en het Belastingplan 2020.

Mocht u interesse hebben in de begrotingsanalyse van IvCB, dan stemmen we vooraf graag met u de thema’s af die u wilt terugzien in de analyse. De prijs voor de begrotingsanalyse start bij € 1.400 (exclusief BTW).

Na Prinsjesdag: uw belang onder de aandacht van beleidsmakers

In de maanden na Prinsjesdag staan verschillende debatten in de Tweede en Eerste Kamer op de politieke agenda, waarbij de Prinsjesdagstukken worden behandeld. Traditioneel wordt deze periode door veel bedrijven en organisaties aangegrepen om hun belangen bij beleidsbepalers onder de aandacht te brengen en om zich nadrukkelijker in de media te profileren. Met onze kennis van de Haagse politiek, besluitvormingsprocessen en onze inhoudelijke expertise van begrotingen, weten wij hoe uw belang het beste onder de aandacht van beleidsmakers kan worden gebracht en hoe we de invloedspositie van uw organisatie kunnen versterken.

Indien gewenst brengen wij na het uitvoeren van de begrotingsanalyse ook in kaart hoe uw organisatie zijn belangenbehartiging kan vormgeven en hoe een lobbytraject mogelijk uitkomst kan bieden voor issues die voortkomen uit de gepresenteerde Prinsjesdagplannen en de begroting 2020.

Interesse? Neem contact met ons op via telefoonnummer 070-4069777 of Jkievits@ivcb.nl